ظریف:توهم و محاسبات نادرست نیز می تواند به از دست رفتن فرصت های جدید منجر شود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقاله ای که در روزنامه فرانسوی ˈلو موندˈانتشار یافت، نوشت: غربی ها فرصت مذاکره را از دست ندهند.دراین مقاله که در شماره روز سه شنبه این روزنامه فرانسوی منتشر شد، آمده است: دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران گروه 3+3 شامل سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه […]

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقاله ای که در روزنامه فرانسوی ˈلو موندˈانتشار یافت، نوشت: غربی ها فرصت مذاکره را از دست ندهند.دراین مقاله که در شماره روز سه شنبه این روزنامه فرانسوی منتشر شد، آمده است: دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران گروه 3+3 شامل سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) و روسیه، چین و آمریکا دوم ژوئیه (11تیر) در وین آغاز می شود. حتی اگر این مذاکرات طولانی هم شود، آخرین دور مذاکرات تا 20 ژوئیه (29 تیر) به عنوان نخستین مهلت تعیین شده در توافق موقت 24 نوامبر(3 آذر ماه) در ژنو، محسوب می شود.

81223125-5798866

ایران به ˈدستیابی به راه حل جامع بلند مدت مورد توافق طرفینˈ اراده سیاسی کرده است. اما گفتگوها تنها به شرط مصمم بودن طرف ها به یافتن راه حلی مورد قبول شرکت کنندگان و در چارچوب اهداف مندرج در توافق موقت شامل ˈتضمین ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایرانˈ و ˈبرداشته شدن کامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های چند جانبه و ملی مرتبط به برنامه هسته ای ایرانˈ، به نتیجه مثبت خواهد رسید.اگر ژرف اندیشی و تحلیل متفکرانه می تواند موفقیت را تضمین کند، درعوض توهم و محاسبات نادرست نیز می تواند به از دست رفتن فرصت های جدید منجر شود.

ˈبرنامه اقدام مشترکˈ طی یکصد روز پس از قبول مسئولیت ما برای گفت وگو با شش قدرت بزرگ جهانی، منعقد شد. این توافق تاریخی- نخستین مورد پس از 10 سال- بر دو پایه اساسی استوار است. نخست آن که غرب مشروعیت ما را در دفاع از حقوق، عزت و احترامی که سزاوار آن هستیم به رسمیت بشناسد. دوم نیز اراده ما برای اثبات این که فعالیت های هسته ای ما منحصرا صلح آمیز است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی توانسته پایبندی ما را به تعهداتمان بیازماید. همکاری که ما در حال حاضر با آژانس داریم طی سال های اخیر بهترین نوع همکاری شناخته می شود. حرکت در این مسیر را تا تحقق اولویت های امنیت ملی خود ادامه می دهیم و مطابق تعهدات خود آشکارا نشان خواهیم داد در پی دستیابی به تسلیحات هسته ای نیستیم.ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. برنامه و فعالیت های هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز و برای پاسخ به نیاز غیرنظامی کشور در زمینه بهداشت و درمان، انرژی و سایر حوزه های مشابه است. در بسیاری از موارد، ایران در پی شکست تلاش هایش برای دستیابی به بازارهای عادی و بویژه محروم شدن از حقوق بهره مندی از سهام خود در ˈاورودیفˈ فرانسه، به توسعه زیر ساخت ملی مجبور شد.

با نادیده گرفتن این واقعیات و ارائه نادرست مسائل، گروه های فشار معدود اما قدرتمند در اروپا و آمریکا کارزاری به راه انداختند مبنی بر اینکه برنامه ایران هدف ساخت تسلیحات هسته ای را دنبال می کند و می تواند طی چند ماه مواد شکاف پذیر کافی برای ساخت یک بمب را تولید کند. همچنین اعلام کردند که به منظور ممانعت از توسعه سلاح هسته ای، برنامه هسته ای ما باید به میزان زیادی مهار شود. این رویکرد مبتنی بر ارائه نادرست مراحل، زمان و خطرات حرکت شتاب زده به سمت تولید بمب، آشکارا اولویت ها و تعهدات ثابت شده ایران را نادیده می گیرد.