احمدی نژاد سال 65 درباره میرحسین چه گفت؟

هادي غفاري در گفت‌ و گو با خبرآنلاين به خاطره‌ يي ناگفته و مهم درباره محمود احمدي‌ نژاد پرداخته است.عضو نيروهاي خط امام و از مبارزان فعال انقلاب با بيان اينكه «سال 64 به خاطر ميرحسين موسوي دعواي تندي با احمدي‌نژاد كردم» گفت: من سال 64 و 65 دعواي تندي را با احمدي‌نژاد كردم، در […]

هادي غفاري در گفت‌ و گو با خبرآنلاين به خاطره‌ يي ناگفته و مهم درباره محمود احمدي‌ نژاد پرداخته است.عضو نيروهاي خط امام و از مبارزان فعال انقلاب با بيان اينكه «سال 64 به خاطر ميرحسين موسوي دعواي تندي با احمدي‌نژاد كردم» گفت: من سال 64 و 65 دعواي تندي را با احمدي‌نژاد كردم، در اوج جنگ. آن زمان اين آقا در دانشگاه علم و صنعت دانشجو بود. آقاي ميرحسين موسوي، نخست‌وزير بودند، در آن شرايط سخت جنگ، يك باندي كه امروز هم مخالف آقاي ميرحسين موسوي هستند آن روز هم عليه ايشان فعال بودند، اما امام طرفدار جدي آقاي موسوي بود.

14-6-10-10848_MG_9864

من براي سخنراني در دانشگاه علم و صنعت دعوت شده بودم، يك باندي كه همه كنار هم نشسته بودند، يك آخوندي هم بين آنها بود، اين باند عليه موسوي شعارهاي تندي مي‌دادند، يك آقايي بلند شد يك نسبتي به آقاي ميرحسين موسوي داد، من گفتم اگر راست مي‌گويي بر پدرت لعنت. گفت با پدرم چه كار داري؟ گفتم اتفاقا من به پدرت لعنت نفرستادم چون مي‌دانم دروغ مي‌گويي.

حجت‌الاسلام هادي غفاري با بيان اينكه «من آن زمان نمي‌دانستم كه احمدي‌نژاد است» افزود: دقيق خاطرم نيست اما نسبت نارواي سياسي داد.