معاون وزیر کشور: منطقه بندی کشور به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استانی دیگر نیست

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با بیان این که این وزارتخانه بر توسعه بیشتر استان ها تاکید دارد، گفت: تقسیم کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست.«جواد ناصریان» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با منطقه ای کردن، هیچ استانی زیر […]

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با بیان این که این وزارتخانه بر توسعه بیشتر استان ها تاکید دارد، گفت: تقسیم کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست.«جواد ناصریان» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با منطقه ای کردن، هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نمی گیرد و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می کند.

81211772-5779555

وی ادامه داد: با منطقه ای کردن ما ضمن توسعه استان ها توجه ویژه ای به توسعه مناطق نیز خواهیم داشت.معاون وزیر کشور یادآور شد: این مناطق هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهند و ریاست این جلسه بر عهده استان میزبان است، بنابراین ریاست هر منطقه به صورت گردشگری تغییر می کند.ناصریان تصریح کرد: تمامی مناطق دارای یک دبیرخانه مرکزی در تهران و یک دبیرخانه نیز در منطقه هستند که دبیرخانه منطقه مسوولیت ارسال صورتجلسه ها و نتایج جلسه ها را به وزارت کشور دارد و به جز این مسوولیت دیگری ندارد.وی، هدف از منطقه ای کردن را ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت و استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها عنوان کرد.

ناصریان افزود: تبادل نظر و هم اندیشی درباره مسایل مهم هر منطقه، تقویت نقش استان ها در تصمیمی گیری های ملی و استانی، هم افزایی و ایجاد تبادل تجربیات و ارایه برنامه توسعه منطقه ای از دیگر اهداف منطقه ای کردن استان های کشور است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا از تقسیم بندی استان های کشور به 5 منطقه خبر داد و گفت: استان هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم افزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفته اند و جلسات مشترکی را برگزار می کنند.

ناصریان، هدف از تقسیم بندی استان ها را ایجاد هم افزایی، انتقال تجربه ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه ای بیان کرد.وی تاکید کرد یکی از مهم ترین اهداف این است که به جای توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب می آید.معاون وزیر کشور یاد آور شد: تشکیل پنج منطقه باعث شد تا به جای آنکه استان ها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بیایند موضوعات مشترک خود را با استان های همجوار مطرح کنند و راه حل مناسب را بیاندیشند.