مجلس دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رای موافق دادند.براساس این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رای موافق دادند.براساس این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا قرار می گیرد.

9302x14x0x154238

چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود و حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهد شد علاوه بر این چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر وارد شود و اولیا دم یا مجنی علیه از حق قصاص خود گذشت نمایند اگر جنایت مزبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه دار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی وارد شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد دیه مزبور از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود همچنین در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود، سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می توانند بر اساس مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

این طرح از مجموع 211 نفر از نمایندگان حاضر در صحن علنی، رای موافق 142 نماینده را اخذ کرد ضمن اینکه 21 نماینده با دو فوریت آن مخالفت کردند و 11 نماینده به آن رای ممتنع دادند.همچنین امروز طرح اصلاح مواد 51 و 56 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از سوی 17 نفر از نمایندگان به صورت یک فوریتی به صحن علنی مجلس ارایه شده بود دولت عادی از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد . یک فوریت این طرح رای موافق نمایندگان را اخذ نکرد و از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی 68 نفر به آن رای موافق دادند 63 نفر با آن مخالفت کردند و 19 نفر به آن رای ممتنع دادند.

براساس این طرح عبارت (امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی) از ماده 56 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حذف و به ماده 51 این قانون بعد از عبارت کار و تعاون اضافه می شود.«ایرج عبدی» که ارایه کننده یک فوریت این طرح بود اظهار داشت: باتوجه به تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تدوین شرح وظایف این وزارتخانه و باتوجه به اینکه یکی از ابزارهای رفاه اجتماعی بیمه ها می باشد و بیمه های اجتماعی ارتباطی به بهداشت و درمان ندارند در نتیجه طرح اصلاح مواد 51 و 56 آیین نامه د اخلی پیشنهاد می شود.

به گفته وی امداد بهزیستی تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی همگی حمایت های چند لایه اجتماعی می باشد که جزو وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی می باشد و عملا اظهارنظر اصلاح و ارتقای قوانین باید در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی صورت پذیرد.