برخی مواضع مقتدایی که رسانه ای نشد.

به گزارش خبرنگار عصر ما، عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان هفته گذشته پس از جلسه شورای اداری استان به میان خبرنگاران آمد و به پرسش های آنان پیرامون موضوع مواد مخدر پاسخ داد.از آن جا که بخشی از اظهارات استاندار محترم مواضع وی در برخی حوزه ها شفاف می کند در هیچ رسانه ای منتشر نشده است پایگاه خبری عصر ما، […]

به گزارش خبرنگار عصر ما، عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان هفته گذشته پس از جلسه شورای اداری استان به میان خبرنگاران آمد و به پرسش های آنان پیرامون موضوع مواد مخدر پاسخ داد.از آن جا که بخشی از اظهارات استاندار محترم مواضع وی در برخی حوزه ها شفاف می کند در هیچ رسانه ای منتشر نشده است پایگاه خبری عصر ما، اقدام به انتشار این اظهارات مقتدایی کرده است.استاندار خوزستان در این نشست خبری اظهار داشت:

1

*اگر برگردیم زمانی که ما برنامه های فرهنگی ریشه ای در استان را پیگیری می کردیم می بینیم دو توافق نامه با وزاری سابق فرهنگ و ارشاد آقایان مهاجرانی و مسجد جامعی داشتیم که ثمرات زیادی برای خوزستان داشت.

* در جشنواره تئاتر ایران زمین یک سالی شخصی کاری کرد خب آن را تقبیج و عزل کنند ولی می توانند از ظرفیت آن جشنواره استفاده کنند یعنی محتوایش را پالایش کنند نه اینکه تعطیل کنند.

*جشنواره فیلم های اجتماعی چرا در خوزستان تعطیل شد آن ها که فقط فیلم اجتماعی کار می کردند مثل اصفهان که جشنواره فیلم کودک را برگزار می کند تلاش من این است که آن جشنواره ها راه بیفتند مجموعه هایی که بتوانند اثربخش باشند و روحیه مردم را تغییر دهد تقویت کنیم.

*همه مردم ما کسانی نیستند که ۱۷رکعت نماز خود را در مسجد می خوانند بلکه عده ای نماز خود را در خانه می خوانند باید به هر دو گروه احترام گذاشته شود چون همه این ها عائله نظام هستند.

*چطور در انتخابات با همه افراد با تیپ های مختلف مصاحبه می کنند یعنی آن ها شهروند ما هستند و رای آن ها برای ما محترم است باید برای این هم برنامه ریزی کنیم بله محتوای باید بر اساس اصول اساسی نظام باشد.

*وقتی تیم هنری و فرهنگی من کامل شد طرح های مدنظرم رو اجرا می کنند در ذهنم برخی طرح ها هست مثل ایجاد فضایی برای قایق های شخصی در هر رودخانه.

*چه کسی گفته آن جوان مانند من باشد حق ندارم به او تحمیل کنم که فلان کار را انجام بدهد.

*چرا در این استان سخت می گیریم خب کسی خلاف کرد برخورد کنیم چطور مجری شبکه العالم که بیرون از کشور پخش می شود هر نوع تیپی می تواند بزند ولی داخل جور دیگری است چرا با بیرون طوری حرف می زنیم و با داخل طور دیگری اگر چیزی خوب است خب خوب است دیگر!

*الان بنا ندارم و اولویتم حفظ وضع موجود است و وضعیت من در استان در تمام شرایط اورژانسی است  و برای موضوع فرهنگی تا آنجایی که قوانین و مقررات اجازه دهد اقدام می کنیم هماهنگی با مسئولین درون استان انجام خواهد شد من هم وظیفه دارم که به چه شکل عمل کنم که نشاط را به جامعه البته با اصول و ارزش هاش بر گردانیم.

*الان با یک گروه فیلمساز به صورت شخصی همکاری می کنم کمک های سنگینی نیز به آن ها می کنم ولی شرط کمک کردنم این است که موضوع کارهای آن ها ختم به استان و فرهنگ آن شود هیچ اسمی هم از بنده در کارهای آن ها نیست.

*بریم به این سمت که آزادی ها را خودمان به نسل جدید بدهیم نه اینکه از ما بگیرند.

*جایی از استان دفاع می کردم و گفتم اگر سنم اقتضاء می کرد و به من نمی خندیدند در اعتراض به بعضی موضوعاتی که حقوق استان در استان رعایت نمی شد با جوان ها همراه می شدم ولی چه کنیم که راه پس و پیش ندارم.

*یکی از وظایفی که برای مشاوران و معاون سیاسی  و دیگران مشخص کردم این است که حداقل ۲۰۰سازمان مردم نهاد که به من وابسته نباشند راه اندازی شود نه این که من تاسیس کنم که اگر کسی سربه سر من گذاشت جوابش را بدهند.

*برای تامین مالی سازمان های مردم نهاد همانطور که کمک به فلان مسجد را قبض می کنند بروند بگویند ما هم تعدادی جوان هستیم  می خواهیم به دولت وابسته نباشیم کمک مالی کنید.

*اگر زنده بودم تا دو سال آینده تعداد ۲۰۰سازمان مردم نهاد را در سطح استان باید تحویل دهم نه به کسی، خودم می خواهم به جامعه تحویل  دهم ،به خود من هم اعتراض کنند.

*می گردیم درون هر سازمان آدمی که متخصص آن کار و کسی که بنیه مالی را داشته باشد را در این سازمان های مردم نهاد قرار می دهیم که این ها تامین باشند نشریات در این راه کمک کنند.