جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی شرایط منطقه

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ˈجشن انتظار و امیدˈ اعلام کرد که بعدازظهر امروز جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی شرایط منطقه ای تشکیل می شود.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی گفت که بعداز این مراسم، به جلسه شورای عالی امنیت ملی می رود تا در آن […]

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ˈجشن انتظار و امیدˈ اعلام کرد که بعدازظهر امروز جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی شرایط منطقه ای تشکیل می شود.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی گفت که بعداز این مراسم، به جلسه شورای عالی امنیت ملی می رود تا در آن مسائل منطقه بررسی شوند.وی بعدازاین اعلام، بلافاصله به نقد تندروی و افراط گرایی های گریبانگیر منطقه پرداخت.

81198388-5756157