۷ گزینه نهایی تصدی پست شهرداری تهران انتخاب شدند

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: با برگزاری انتخابات و رای گیری از اعضای منتخب شورا، ۷ گزینه نهایی تصدی پست شهرداری تهران از میان ۲۴ فرد پیشنهادی انتخاب و معرفی شدند.زهرا نژادبهرام افزود: براساس نتایج حاصله از شمارش آرای منتخبین شورای شهر پنجم،«محمدعلی نجفی» با کسب ۲۱ رای، «حسین مرعشی» ۲۰ رای […]

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: با برگزاری انتخابات و رای گیری از اعضای منتخب شورا، ۷ گزینه نهایی تصدی پست شهرداری تهران از میان ۲۴ فرد پیشنهادی انتخاب و معرفی شدند.زهرا نژادبهرام افزود: براساس نتایج حاصله از شمارش آرای منتخبین شورای شهر پنجم،«محمدعلی نجفی» با کسب ۲۱ رای، «حسین مرعشی» ۲۰ رای - «الهه کولایی» ۱۶ رای - «سیدمحمدعلی افشانی» ۱۴ رای - «حبیب اله بیطرف» ۱۲ رای - «محمد شریعتمداری» ۱۱ رای و «محسن مهرعلیزاده» با کسب ۹ رای منتخبین شورای شهر پنجم به ترتیب به عنوان ۷ گزینه نهایی برای تصدی پست شهرداری تهران انتخاب شدند.

وی اظهار کرد: در جلسه صبح امروز منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ۲۴ نفر به عنوان گزینه های پیشنهای اعضای منتخب برای تصدی پست شهرداری تهران معرفی شدند.نژادبهرام تصریح کرد: با برگزاری انتخابات و رای گیری اعضای منتخب، ۷ گزینه نهایی از میان ۲۴ فرد پیشنهای براساس میزان آرای کسب شده انتخاب و معرفی شدند.وی تاکید کرد: گزینه های نهایی انتخاب شده قرار است برنامه کاری و عملیاتی خود برای مدیریت شهر تهران را برای انتخاب نهایی به منتخبین شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.شورای اسلامی شهر تهران دارای ۲۱ عضو اصلی است.