اعضای هیات رییسه مجلس روز یکشنبه انتخاب می شوند

کمیسیون ها و دستور هفتگی جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو اعلام شد که بر اساس آن روز یکشنبه اعضای هیات رییسه مجلس انتخاب می شوند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از از خانه ملت، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 4 و 5 خرداد […]

کمیسیون ها و دستور هفتگی جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو اعلام شد که بر اساس آن روز یکشنبه اعضای هیات رییسه مجلس انتخاب می شوند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از از خانه ملت، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 4 و 5 خرداد ماه 93 به شرح زیر اعلام شد.

9302x14x0x154238

-ادامه رسیدگی به طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

– گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

– گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

– گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) – مصوب 1380 – و اصلاحات بعدی آن

– گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب قطعنامه های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)

-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی (ICMM)

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکائی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و تصویب اساسنامه

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بروندی

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

-گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

-گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح جامع کاداستر کشور

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آن

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم

-گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی

-گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور

-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

-گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

-گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح