طرح تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس به هیات رییسه رسید

طرح «اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس مصوب 31 تیر 1366» در مجلس اعلام وصول شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،علیرضا منادی عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده های حوزه های […]

طرح «اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس مصوب 31 تیر 1366» در مجلس اعلام وصول شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،علیرضا منادی عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

9302x28x0x46592

بر این اساس اصلاح قانون تعیین مناطق محدوده های حوزه های انتخابیه مجلس مصوب 31 تیر ماه سال 1366 در مجلس اعلام وصول شد.