جهانگیری بر لزوم انتخاب مدیران بر اساس کارآمدی تاکید کرد

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مدیران حرفه ای کشور باید از دانش، تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند، بر لزوم انتخاب مدیران بر اساس ضوابط فنی و کارآمدی تأکید کرد. به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اداری با […]

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مدیران حرفه ای کشور باید از دانش، تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند، بر لزوم انتخاب مدیران بر اساس ضوابط فنی و کارآمدی تأکید کرد.

9302x16x0x39368

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت انتخاب مدیران شایسته، اظهار داشت: تربیت مدیران موضوعی جدی و سرنوشت ساز برای آینده کشور است که لازم است توجه ویژه ای به این موضوع معطوف گردد.در این جلسه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی کشور که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تدوین شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارایه نظرات اعضای جلسه، کلیات و اهداف اصلی آن مورد تایید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد جزییات این برنامه در یک کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط مورد بازنگری قرار گیرد و در جلسات آتی شورای عالی اداری مطرح شود.لایحه دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی جایگاه قانونی موسسات دولتی ایجاد شده طی سالهای اخیر از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.