لاريجاني: روند فعلي مذاکرات هسته ای مسير سهلي را نشان مي دهد/این موضوع نشان از به نتيجه رسيدن اين گفتگوها دارد

رئيس مجلس گفت: وضعيت فعلي کشور حساس است اما قابل حل و نياز به همت و تلاش مضاعف دارد که حساسيتش به دليل شرايط بين المللي و پيچيدگي هاي آن است و روند فعلي مذاکرات مسير سهلي را نشان مي دهد و ظاهرأ نشان از به نتيجه رسيدن اين مذاکرات دارد.به گزارش گروه دریافت خبر […]

رئيس مجلس گفت: وضعيت فعلي کشور حساس است اما قابل حل و نياز به همت و تلاش مضاعف دارد که حساسيتش به دليل شرايط بين المللي و پيچيدگي هاي آن است و روند فعلي مذاکرات مسير سهلي را نشان مي دهد و ظاهرأ نشان از به نتيجه رسيدن اين مذاکرات دارد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ، علي لاريجاني در شوراي اداري استان هرمزگان با اشاره به اينکه بايد آمادگي کامل را در خود ببينيم، تصريح کرد: هرچه آماده تر باشيم در مذاکرات با دست قوي تري به پيش مي رويم و اين آمادگي با اجراي دستورات رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي حاصل مي شود و روي هم رفته نشان مي دهد که شرايط فعلي در حال گذار است و مذاکرات به نتيجه ختم مي شود.

9302x11x0x29062

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در حوزه اقتصاد با نقايصي روبه رو هستيم، اضافه کرد: به طور کلي وضعيت سرمايه گذاري و رشد اقتصادي کشور در وضعيت نامطلوبي است و در سال هاي قبل با رشد اقتصادي منفي پنج و نيم رو به رو بوديم که بخشي از آن مربوط به تحريم هاست اما بخش عمده آن به عدم برنامه ريزي و مديريت مناسب برمي گردد.وي ادامه داد: در صنعت با رشد منفي مواجه ايم که جاي تأسف دارد و با اين آمار رشد منفي نمي توان کشور را اداره کرد بلکه بايد به فکر شکوفايي بود و در مديريت و برنامه ريزي کشور تغيير صورت گيرد.لاريجاني عنوان کرد: با اوضاع اقتصاد کنوني که به سمت رونق توليد پيش مي رويم بايد شوراي اداري هر استان تبديل به شورايي براي برنامه ريزي استان ها شود و حوزه اختياراتشان افزايش يابد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مشکلات استان را به طور حتم شوراي اداري هر استان بهتر از مرکز نشينان مي دانند، خاطرنشان کرد: مرکز به عنوان برنامه ريز کلان و شوراي اداري به عنوان برنامه ريز خرد بايد تصميم گيري کنند اما شرط آن وجود شوراي اداري فعال و جدي است که به خوبي مشکلات را رصد و براي برطرف کردن آن چاره انديشي کنند.وي بيان کرد: نقص اساسي ما در عدم آمايش سرزميني مان است که با وجود تأکيد چندين ساله مجلس شوراي اسلامي به انجام اين کار دولت ها از انجام آن خودداري کرده اند.لاريجاني با بيان اينکه بايد طراح مسائل استان ها باشند تا در مجلس چکش کاري و به نتيجه برسد، افزود: استاندار بايد براي تبديل شوراي اداري استان به شوراي برنامه ريزي تلاش جدي کند تا بتوان شاهد هرمزگاني آباد بود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي سمت گرايي دولت فعلي را مناسب دانست و عنوان کرد: دولت به خوبي مشکل را درک کرده و تلاش خود را براي رونق اقتصادي به کار بسته است و در قانون بودجه تسهيلات مناسبي براي سرمايه گذاري فراهم شده و در قانون برنامه هم قوانين مختلفي همچون قانون کسب و کار براي سهولت سرمايه گذاران به تصويب رسيده اکه نياز به اجرا دولت دارد.وي انگيزه براي سرمايه گذاري را اساس برنامه ها اشاره و اظهار کرد: دولت عزمش را براي اين کار جزم کرده است و در استان ها بايد به اين مهم توجه کرد.

وي ادامه داد: متأسفانه در بودجه کلان عمراني کشور با ضعف عمده اي روبه رو هستيم زيرا آنقدر بودجه جاري مان زياد است که مجالي براي بودجه عمراني نمي گذارد و در سالجاري 110 هزار ميليارد تومان براي بودجه جاري و تنها 15 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني تعيين شده است که ناشي از عريض و طويل بودن دستگاه هاي اجرايي است.لاريجاني با تأکيد بر کوچک کردن دستگاه هاي اجرايي اضافه کرد: هرچند اين کار ساده نيست اما مجلس به دولت اين امر را تکليف کرده تا شاهد صرف بودجه کشور در بخش عمران و آباداني و توسعه کشور باشيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه زمينه هاي سرمايه گذاري در کشور فراهم است و حضور بخش خصوصي در برخي طرح هاي توسعه بندرشهيد رجايي مرا خوشحال کرد، تصريح کرد:قوه قضاييه و دادگستري، سپاه و ارتش بايد در تمامي استان ها کمر همت بسته و سبب فعال سازي بخش خصوصي شوند تا شاهد جهش اقتصادي باشيم و هرمزگان از اين مزيت ها برخوردار است و بايد زمينه هاي سرمايه گذاري را فعال و با تدبير دولتمردان همايشي در جهت آشنايي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري، تسهيلات و پتانسيل هاي هرمزگان برگزار و در آنجا بتوان سرمايه گذاران مناسبي را جذب کرد.

وي ادامه داد: با چنين اقداماتي که تجربه موفق آن در ساير استان ها وجود دارد بايد ظرفيت هاي خود را به سرمايه گذارارن بشناسانيم و گامي اساسي براي رشد اقتصادي برداشته شود.لاريجاني با بيان اينکه اگر شرايط رشد اقتصادي وجود داشته باشد مي توان قوانيني را براي سرمايه گذاري در شهرهاي کوچک به تصويب رساند تا امور سهل تر انجام گيرد، اظهار کرد: سيستم بانکي بايد به کمک سرمايه گذاران بيايد اين در حالي است که از اتاق بازرگاني به بنده گفته شد اين امر به طور کامل صورت نگرفته است و طبق قانون تسهيلات در اختيار سرمايه گذاران قرار نمي گيرد با فرض اينکه برخي معوقات بانکي دارند اما اکثر سرمايه گذاران چرخ صنعت را بر دوش دارند و براي داشتن حساب جاري نياز به ستهيلات بانکي دارند.

وي فضاي سالم سياسي را براي کسب و کار مفيد دانست و عنوان کرد: همراهي فضاي سياسي براي توسعه اقتصادي يک شرط است و اين فضاي مناسب بين مسوولان استان هرمزگان وجود دارد که ارزشمند و قابل تقدير است.لاريجاني موضوع اساسي سياسيون را رشد اقتصادي اشاره و اظهار کرد: اختلاف نظر سياسي در برخي از موارد در کشور وجود دارد که مي تواند مفيد واقع و باعث ترقي شود.رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تأکيد مقام معظم رهبري به توجه ويژه در بخش فرهنگي نيز تصريح کرد: به درستي مقام معظم رهبري بر بخش فرهنگ تأکيد کرده اند چون بستر توسعه از فرهنگ نشأت مي گيرد و بايد از بستر ديني استفاده کرده و در مجموع شرايط و مزيت هاي معارف اهل بيت را سرلوحه امور قرار داده و بايد فضا را براي رشد فرهنگي جامعه فراهم کنيم تا منجر به فضاي توسعه اي کشور شود.

وي کشور ايران را داراي يک حکومت ديني دانست و عنوان کرد: اينکه يک فقيه بزرگ محور و رأس امور کشور است يک مزيت مهم و شايسته است که رد بسياري از کشورها وجود ندارد و با نظرخواهي از مراجع و هدايت و اعتقاد به ولي فقيه بايد در تمامي امور حرکت کنيم.لاريجاني ادامه داد: در کشور فراز و فرودهاي سياسي بوجود آمد که چالش هاي مصنوعي به بار داشت و نشان داد به درک درست فرهنگي برخي نرسيده اند و بايد بدانيم که نقطه قوت کشورمان در تدابير سياسي و فرهنگي همگرايي حول يک محور مهم به نام رهبري است که باعث جدي شدن عزم ها و از بين بردن بن بست ها مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان از استاندار هرمزگان خواست با جمع آوري گزارشات و مشکلات اين استان جلسه اي را با حضور نمايندگان هرمزگان در خانه ملت با رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار تا بتوان هرچه سريعتر زمينه را براي توسعه عمران و آباداني هرمزگان فراهم کرد.لاريجاني همچنين در ابتداي سخنان خود گفت: بايد به اين ظرفيت ها در تمامي ابعاد توجه کرد و با اتکا به شرايط موجود کشور بايد بگويم که ساماندهي چند مأموريت مهم بايد در اولويت کاريمان باشد وگرنه مشکلات فعلي مان برطرف نمي شود.رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز از برخي پروژه هاي مهم استان هرمزگان همچون توسعه بندرشهيد رجايي و پالايشگاه ستاره خليج فارس بازديد کردم که کاملأ نشان مي داد استان هرمزگان از چه ظرفيت و پتانسيل بالايي برخوردار است.