واکنش قطری ها به روبوسی سفیر عربستان با هاشمی رفسنجانی

دیدار و روبوسی سفیر جدید عربستان در ایران با آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی واکنش گسترده برخی کشورهای عربی از جمله قطر را به دنبال داشته است. قطری‌ ها در شبکه‌ های اجتماعی با انتقاد از سیاست‌ های عربستان از این‌که ریاض سفیر خود در دوحه را فراخوانده اما سفیرش در تهران این گونه رفتار کرده […]

دیدار و روبوسی سفیر جدید عربستان در ایران با آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی واکنش گسترده برخی کشورهای عربی از جمله قطر را به دنبال داشته است. قطری‌ ها در شبکه‌ های اجتماعی با انتقاد از سیاست‌ های عربستان از این‌که ریاض سفیر خود در دوحه را فراخوانده اما سفیرش در تهران این گونه رفتار کرده ابراز ناخرسندی کرده‌ اند.

9302x04x0x40817