رییس سازمان زندان‌ها: شخصی که از اوین اطلاعات نادرست داده بود را شناسایی کردیم

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: در ماجرای بازرسی نوبتی از بند 350 بازداشتگاه اوین شایعاتی مطرح شده بود که ما توانستیم فردی که باعث به وجود آمدن این شایعات شد را شناسایی کنیم. غلامحسین اسماعیلی با اعلام این مطلب، گفت: شخصی که در جریان بازرسی از بند 350 اوین اطلاعات نادرستی […]

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: در ماجرای بازرسی نوبتی از بند 350 بازداشتگاه اوین شایعاتی مطرح شده بود که ما توانستیم فردی که باعث به وجود آمدن این شایعات شد را شناسایی کنیم.

9302x02x0x38792

غلامحسین اسماعیلی با اعلام این مطلب، گفت: شخصی که در جریان بازرسی از بند 350 اوین اطلاعات نادرستی را به یکی از رسانه‌های خارجی داده بود شناسایی کرده‌ایم. وی ادامه داد: گزارشات مربوط به این فرد به مراجع قضایی منعکس شد و مراجع ذیربط مابقی ماجرا را پیگیری می‌کنند. رییس سازمان زندان‌ها از جزییات بیشتر در رابطه با این موضوع خودداری کرد