جزئیات لایحه دو دوازدهم مصوب نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 95 کل کشور را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با 164 رای موافق، 13 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با مواده واحده و […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 95 کل کشور را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با 164 رای موافق، 13 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با مواده واحده و تبصره های آن موافقت کردند.

82002747-70592309

براساس ماده واحده لایحه دو دوازدهم لایحه بودجه سال 95 کل کشور به دولت اجازه داده شد در دو ماه اول سال 95 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 94 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند. لایحه دولت چهار تبصره هم دارد :

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال 1395 تسویه کند.

تبصره 2- دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای دو ماه اول سال 95 معادل دو ماه پایانی سال 94 اقدام کند.

تبصره 3- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 94 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره 4- با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت موظف است از تاریخ اول فروردین ماه 1395 براساس قانون مزبور اعمال حساب کند. در مقدمه توجیهی لایحه ارائه شده دولت به مجلس نیز آمده است با توجه به عدم تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال 94 و ضرورت تعیین تکلیف موضوع برای شروع سال 1395 لایحه دو دوازدهم جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.