مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود/ انتخابات در ۱۰۰ حوزه تایید شد

محمدحسین مقیمی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با تاریخ انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۲۷ فروردین و ۱۰ اردیبهشت را به عنوان تاریخ‌های پیشنهادی به شورای نگهبان ارائه کرده بودیم که امروز شورای نگهبان با ۱۰ اردیبهشت به عنوان تاریخ برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد. وی افزود: […]

محمدحسین مقیمی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با تاریخ انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۲۷ فروردین و ۱۰ اردیبهشت را به عنوان تاریخ‌های پیشنهادی به شورای نگهبان ارائه کرده بودیم که امروز شورای نگهبان با ۱۰ اردیبهشت به عنوان تاریخ برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد. وی افزود: همچنین امروز اعلام شد که نتایج انتخابات در ۱۰۰ حوزه توسط شورای نگهبان نهایی شده و تاییدیه ۵۰ حوزه برای وزارت کشور ارسال شده است که هنوز به دست ما نرسیده است. رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه ما هم امیدواریم که هر چه زود‌تر نتایج نهایی انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد، گفت: ما آمادگی کامل را داریم که مرحله دوم انتخابات مجلس را در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال آینده همچون مرحله اول باشکوه برگزار کنیم.

محمدحسین+مقیمی