شبکه های اجتماعی، ستادهای تبلیغاتی نامزدها / عبدالحسن محسنی نژاد

شبکه های مجازی و گروههای مجازی در این دوره از انتخابات به عنوان ستادهای تبلیغاتی نامزدها نقش پررنگی در معرفی افراد و برنامه های آنان در کنار ستادهای فیزیکی داشتند.انتخابات هفتم اسفند به پایان رسید و فضاهای مجازی و اینترنتی همچنان واکنشهای بعد از انتخابات را دنبال می کنند. اما شیوه تبلیغات در این انتخابات […]

شبکه های مجازی و گروههای مجازی در این دوره از انتخابات به عنوان ستادهای تبلیغاتی نامزدها نقش پررنگی در معرفی افراد و برنامه های آنان در کنار ستادهای فیزیکی داشتند.انتخابات هفتم اسفند به پایان رسید و فضاهای مجازی و اینترنتی همچنان واکنشهای بعد از انتخابات را دنبال می کنند. اما شیوه تبلیغات در این انتخابات با قرار گرفتن ستادهای تبلیغاتی مجازی با استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در کنار ستادهای فیزیکی اندکی متفاوت بود.

تاثیر اینگونه شبکه های اجتماعی در این انتخابات حائز اهمیت بود و بسیاری از نامزدهای انتخابات یا طرفداران آنها توانستند حداکثر استفاده را از آن جهت تبلیغات ببرند. این ستادها در کنار ستاد های فیزیکی طرفداران خاص خود را داشت و بسیاری از افراد جامعه که به دلایلی قادر به حضور در جلسات انتخاباتی نبودند توانستند با عضویت در این گروهها یا کانال ها تا حدودی با برنامه های نامزدهای انتخاباتی آشنا گردند. افرادی که در این ستاد ها عضو می شدند به راحتی نظرات خود را بیان و به نظرات دیگران گوش می دادند. ایجاد این ستادهای مجازی ضمن کاهش هزینه های تبلیغات گاها توانست منشاء تصمیم گیری مردم برای انتخاب نامزد مورد نظر خود باشد. اما در این ستادهای مجازی یک حقیقت واضح وجود داشت و آن بی نظمی بود که در آن حاکم بود.

گروههای ساخته شده عمدتا توسط هواداران نامزدها ایجاد و عده زیادی به آن اضافه می شد و افراد شروع به تبادل نظر با همدیگر می نمودند. قطعا حضور افرادی آگاه به برنامه های نامزدهای انتخاباتی در این گروه ها بسیار حائز اهمیت می باشد تا مبادا به نامزدی اهانت یا حقی از دیگری ضایع شود. حلقه گمشده این ستاد ها حضور کمرنگ خود نامزدهای انتخاباتی بود که بنا به ملاحظات خاص خود یا به دلیل نوپا بودن این ستاد ها بصورت فعال در این ستاد ها حضور نداشتند. اکنون برخی از نامزدها به دوره دوم راه پیدا کرده اند و این ستادها همچنان فعالند که نشانگر این موضوع است که هواداران نامزدها نمی خواهند تا پایان انتخابات از مردم فاصله داشته باشند. آنچه بیش از تبلیغ در این ستادها مهم است رعایت اخلاق در این گروه هاست که بیش از هر چیز می بایست رعایت گردد تا بتوان به دور از هرگونه نگرانی خود نامزدها نیز در آنها حضور و اقدام به پاسخ افراد نمایند. ایجاد این نسل نوین رسانه بار دیگر نقش مهم رسانه را در جهت گیری افکار عمومی نشان داد و باید منتظر ماند و دید که در انتخابات بعدی چه شیوه های نوین تبلیغاتی ایجاد خواهد شد.

*خبرنگار ایرنا در استان خوزستان