مردم اماج اتهامات ورشکستگان انتخاباتی! / نعیم حمیدی

?در تهران دو میلیون و 600 هزار نفر که به لیست امید و لیست هاشمی رای دادند “برده انگلیس” و مفتون “فتنه سفیانی”خوانده می شوند ?در اهواز حدود 90 هزار شهروند به روایت عضو شورای راهبردی “برده حزبی” هستند تحلیل : از نشانه ها بلوغ سیاسی و جلوه های توسعه یافتگی جامعه پویا باور عمیق […]

?در تهران دو میلیون و 600 هزار نفر که به لیست امید و لیست هاشمی رای دادند “برده انگلیس” و مفتون “فتنه سفیانی”خوانده می شوند

?در اهواز حدود 90 هزار شهروند به روایت عضو شورای راهبردی “برده حزبی” هستند

تحلیل :

از نشانه ها بلوغ سیاسی و جلوه های توسعه یافتگی جامعه پویا باور عمیق به قواعد رقابت و داشتن روحیه و توان پذیرش شکست و در مقابل پایین آمدن طرف پیروز از مرکب فخرفروشی است. از جمله عوامل روی اوری جناح اقتدارگرا طی سال های اخیر به روش های حذفی در منش توسعه نایافته و غرور کاذب ناشی از چنبره انداختن بر اریکه قدرت و گنجینه ثروت است که هیجگاه نه خود را به قواعد رقابت مقید کرده و نه به وجود مخالف اعتراف کرده است . این طیف همیشه شکست خود را با منطق توطئه پنداری به عوامل خارجی و عملگی جریان های داخلی نسبت داده و با ادبیات توهین آمیز و انتساب اتهام های سنگین سیاسی و امنیتی سعی می کند رقیب را تحقیر و هزینه رقابت سیاسی را سنگین کند.

امروز حامیان و حاملان این تفکر سیاسی پس از تحمل شکست در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم در تهران و اهواز برای فرار از واقعیت ها و در عوض اعتراف به غلط بودن راهبردها و تحلیل ها بدنبال متهم کردن مردم و انتساب اتهامات سنگین به نامزدهای طیف اعتدال می باشند. تحلیل و تاویل نگارنده مقاله “بردگی حزبی” و متهم ساختن مردم اهواز ، با سخنان اخیر آقایان شجونی و رسایی تفاوتی ندارد که مردم را مفتون انگلیس و برده دنیا و بی بی سی خواندند. یقین بدانید این تحلیل های بی نسبت با واقعیت سیاسی کشور و متضاد با فرمایشات و پیام اخیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای که متضمن توهین به مردم بوده ، نتیجه معکوس در افکار عمومی خواهد داشت و شهروندان را در مسیری که برگزیده اند استوارتر خواهد ساخت. بازهم متواضعانه می گویم مردم را متهم نکنید ، زیرا همین مردم هستند که جند سال پیش به این نامزدهای بزرگوار مورد حمایت شما رای دادند ، اما برده احزاب خوانده نشدند . کاش بجای قربانی کردن مردم و نثار سنگین ترین اتهامات به انان ،از نمایندگان فعلی در خصوص تکالیف قانونی معطل شده و دلایل سکوت در برابر پایمال شدن حقوق شهروندان و عدم رفع مشکلات و چالش های توسعه استان سوال کنید