نتیجه قطعی شمارش آرای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 91 خود اسامی منتخبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران را از کل چهار میلیون و 500هزار و 894 آرای ماخوذه اعلام کرد.مستقر در ستاد انتخابات کشور، بر اساس این اطلاعیه اسامی منتخبان به شرح ذل است: 1- اکبر هاشمی بهرمانی با دو میلیون […]

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 91 خود اسامی منتخبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان تهران را از کل چهار میلیون و 500هزار و 894 آرای ماخوذه اعلام کرد.مستقر در ستاد انتخابات کشور، بر اساس این اطلاعیه اسامی منتخبان به شرح ذل است:

1- اکبر هاشمی بهرمانی با دو میلیون و301 هزار و 492 رای

2- محمدآقا امامی با دو میلیون و286 هزار و 483 رای

3- حسن روحانی با دو میلیون و 238 هزار و 166رای

4 – محسن قمی با دو میلیون و 229هزار و 759 رای

5 – محمدعلی موحدی با دو میلیون و 134 هزار و 963 رای

6 – قربانعلی دری نجف آبادی با دو میلیون و 56 هزار و 427 رای

7 – سید ابوالفضل میرمحمدی با یک میلیون و 962 هزار و 944 رای

8 – محمد محمدی نیک(ری شهری) با یک میلیون و 952 هزار و 563 رای

9 – ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با یک میلیون و 904 هزار و 524 رای

10 – سید محمود علوی با یک میلیون و 706 هزار و 855 رای

11 – نصرالله شاه آبادی با یک میلیون و 445 هزار و 142 رای

12 – محمدعلی تسخیری با یک میلیون و 442 هزار و 224 رای

13 – محسن اسماعیلی با یک میلیون و 422 هزار و 935 رای

14 – محمدحسن زالی با یک میلیون و 354 هزار و 756 رای

15 – سید هاشمی بطحایی با یک میلیون و 324هزار و 344 رای

16- احمد جنتی با یک میلیون و 321 هزار و 130 رای