توییت روحانی خطاب به مردم: هنرمندانه با رای خود فضای جدیدی خلق کردید / به احترامتان می ایستم

رئیس جمهور به نتایج انتخابات مجلس و خبرگان رهبری واکنش نشان داد. حسن روحانی با انتشار متنی کوتاه در صفحه ی رسمی خود در توییتر از مردم تجلیل کرد.روحانی نوشت: هنرمندانه با #رای خود فضای جدیدی خلق کردید. وی در ادامه آورده است: دربرابر شما ملت بزرگ که افتخار تاریخ ایران زمین هستيد به احترام […]

رئیس جمهور به نتایج انتخابات مجلس و خبرگان رهبری واکنش نشان داد. حسن روحانی با انتشار متنی کوتاه در صفحه ی رسمی خود در توییتر از مردم تجلیل کرد.روحانی نوشت: هنرمندانه با #رای خود فضای جدیدی خلق کردید. وی در ادامه آورده است: دربرابر شما ملت بزرگ که افتخار تاریخ ایران زمین هستيد به احترام می‌ايستم