هاشمی، اول شد / مصباح و محمد یزدی رای نیاوردند / جنتی، چهاردهم شد

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد آقا امامی به ترتیب حائز اکثریت نسبی آراء در اولین شمارش آرای خبرگان تهران تا این لحظه اعلام شدند.از مجموع …. رای شمرده شده در تهران ترتیب آرا به شرح زیر است: 1- اکبر هاشمی رفسنجانی 2- محمداقا امامی 3- حسن روحانی […]

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد آقا امامی به ترتیب حائز اکثریت نسبی آراء در اولین شمارش آرای خبرگان تهران تا این لحظه اعلام شدند.از مجموع …. رای شمرده شده در تهران ترتیب آرا به شرح زیر است:

1- اکبر هاشمی رفسنجانی

2- محمداقا امامی

3- حسن روحانی

4- محسن قمی

5 – محمد علی موحدی

6- قربانعلی دری نجف‌آبادی

7- سید ابوالفضل میرمحمدی

8- محمد محمدی نیک

9- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی

10- سیدمحمود علوی

11- نصرالله شاه ابادی

12- محمدعلی تسخیری

13- محسن اسماعلی

14- احمد جنتی

15- محمد حسن زالی

16- سیدهاشم بطحایی

17- محمد یزدی

18- سیدمحمد سجادی عطاابادی

19- تقی مصباح