وزیر کشور: نزدیک به 70میلیون رای برای دو انتخابات در صندوق ها ریخته شده است

وزیر کشور گفت: با توجه به این که دو انتخابات بوده نزدیک به 70میلیون رای در صندوق ها ریخته شده است. مستقر در ستاد انتخابات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ریاست جمهوری و دولت تلاش کردند انتخابات خوبی داشته باشیم و از نظر حضور، حضور بسیار مناسبی بود. وی […]

وزیر کشور گفت: با توجه به این که دو انتخابات بوده نزدیک به 70میلیون رای در صندوق ها ریخته شده است. مستقر در ستاد انتخابات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ریاست جمهوری و دولت تلاش کردند انتخابات خوبی داشته باشیم و از نظر حضور، حضور بسیار مناسبی بود.

81981921-70554375

وی ادامه داد: میزان آرای استعلام شده ای که از طریق سیستم استعلام اعلام شده بود 33میلیون نفر است که با نهایی شدن بالاتر هم خواهد شد. رحمانی فضلی آمار شمارش شده تاکنون را بیش از 60درصد واجدان شرایط اعلام کرد و گفت: تلاش کردیم انتخابات را در فضای آرام و فضای امنیتی مناسب برگزار کرده و از نظر سیاسی و جناح ها، اشخاص و افراد در شرایط مطلوب این رقابت انجام شود. وزیر کشور افزود: از نظر سلامت و قانونی بودن انتخابات تاکنون در هیچ حوزه، شعبه و نقطه ای از کشور مشکل ابطال صندوق ها را نداشتیم؛ همکاری بین دستگاه های اجرایی، نظارت، انتظامی امنیتی و رسانه ای و بقیه دستگاه های پشتیبانی و حمایت کننده عالی بود و توانستیم با این هکاری رقم مناسبی از مشارکت را داشته باشیم. خبر در حال تکمیل است