نتیجه اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد

نتیجه اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد.ستادانتخابات کشور در اطلاعیه 50 خود اعلام کرد: از مجموع یک میلیون و 506 هزار و 883 آرای ماخوذه شمارش شده آقایان به ترتیب زیر حائز اکثریت نسبی آرا شدند: 1 – اکبر هاشمی بهرمانی با کسب 692هزار و 248 رای 2- حسن روحانی با […]

نتیجه اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد.ستادانتخابات کشور در اطلاعیه 50 خود اعلام کرد: از مجموع یک میلیون و 506 هزار و 883 آرای ماخوذه شمارش شده آقایان به ترتیب زیر حائز اکثریت نسبی آرا شدند:
1 – اکبر هاشمی بهرمانی با کسب 692هزار و 248 رای
2- حسن روحانی با کسب 652 هزار و 792 رای
3 – محسن قمی با کسب 623هزار و 369 رای
4 – محمدآقا امامی با کسب 609هزار و 11رای
5 – محمدعلی موحدی با کسب 560هزار و 529 رای
6- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب 530هزار و 977 رای
7 – محمد محمدی نیک با کسب 510هزار و 980 رای
8 – سیدابوالفضل میرمحمدی با کسب 503هزار و 795 رای
9 – ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب 481 هزار و 657 رای
10- احمد جنتی با کسب 476هزار و 117 رای
11- سیدمحمود علوی با کسب 463هزار و 966 رای
12- محمد یزدی با کسب 440هزار و 185 رای
13- نصرالله شاه آبادی با کسب 361هزار و 217 رای
14 – محمدعلی تسخیری با کسب 352هزار و 288 رای
15 – محسن اسماعیلی با کسب 351 هزار و 721 رای
16 – محمدتقی مصباح با کسب 336هزار و 843 رای
17 – محمد حسن زالی با کسب 322هزار و 376 رای
18 – محمدباقر باقری با کسب 319هزار و 222 رای
19 – علی مومن پور با کسب 313هزار و 373 رای
20- سید هاشم بطحایی با کسب 312هزار و 26 رای
21 – غلامرضا مصباحی مقدم با کسب 301هزار و 904 رای
22 – علیرضا اعرافی با کسب 298هزار و 616 را ی
23 – عباسعلی اختری با کسب 292هزار و 938 رای
24 – سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با کسب 275هزار و 498 رای
25 – سیدمحمد سجاد عطاآبادی با کسب 269 و 778 رای
26 – سیدمحمد علی امین با کسب 116 هزار و 765 رای
27 – سیدهاشم حمیدی با کسب 86هزار و 892 رای
28 – سید حامد طاهری با کسب 55هزار و 864 رای
سیام 6084**1058**1497**9254 /1449