اصلاح طلبی فاز دوم! / عبدالمنعم حمیدی

هر نظریه پویا و جامعه محوری به دنبال بازسازی مداوم خود می باشد تا بتواند راه برونگشت جامعه از ایستایی و انقباض به سمت پیشرفت و توسعه و گسترش عدالت ، برابری ، آزادی و تقویت ارزش های عالی انسانی را باز نماید و پاسخ گویی مشکلات و چالش های جدید باشد ، برای بروز […]

هر نظریه پویا و جامعه محوری به دنبال بازسازی مداوم خود می باشد تا بتواند راه برونگشت جامعه از ایستایی و انقباض به سمت پیشرفت و توسعه و گسترش عدالت ، برابری ، آزادی و تقویت ارزش های عالی انسانی را باز نماید و پاسخ گویی مشکلات و چالش های جدید باشد ، برای بروز شدن نظریات ،توجه و دقت به موانع بیرونی و نواقص درونی و حرکت در رفع آنها راهگشا خواهد بود.

اصلاح طلبان چنانچه بخواهند منظم و پیوسته به حرکت اصلاح طلبانه ادامه دهند می بایست از حالت تک چرخی اقتدارگرا به چهارچرخی دمکراتیک انتقال يابند.احتمالا همگی لا اقل از تلويزيون هم که شده بازیگران سیرک را دیده ایم که با یک تک چرخ ،کارهای آکروباتیک انجام میدهند و البته با آن همه تفنن در زمان بازی به سختی تعادل خود را حفظ می کنند، اما اگر به یک پراید چهارچرخی که کلی در کمپین ها هم تحریم شده باشد ، نظری بیافکنیم خواهیم دید که چگونه این ماشین چهارچرخ ما را به مقصد می رساند.

اصلاح طلبان با گسترش ساحت مشارکت پذیری بالأخص به چهارگوشه کشور ، می توانند چرخ های اصلاح طلبی را به حرکت وادارند و از تمامی عوائق و سنگ اندازیها به سهولت گذر کرده و به مسیر پرافتخار، مردمی و انسانی خود ادامه دهند ؛ روش توسعه اصلاح طلبی با میدان دادن به تمامی اقشار بالأخص در خارج از مرکز، اتفاق خواهد افتاد و طبیعتا بهترین و حاصلخیزترین مکان در میان تمامی پاره های ملت واحد بزرگ ایران ، قومیت ها هستند که با تمام از جان گذشتگی هایشان به حقوق اسلامی خود نرسیده اند ، دمکراسیزاسیون مد روزگار و روش موفق عصر ما است که در تمامی عرصه ها سایه خود را افکنده است ؛ گذار اصلاح طلبی در ایده پردازی و در فعالیت سیاسی و مطالبه گری قانونی ,از (اقتدار) به (دمکراسی ) می تواند این پروسه اجتماعی را با تمام ابعاد انسانی اش بیمه نماید و بدين شكل فاز دوم اصلاح طلبي كه نفوذناپذيرتر و مقتدرتر خواهد بود كليد خواهد خورد.

عبد المنعم حميدي ٣٠ / ٩ / ٩٤