شمخانی در نمایشگاه مطبوعات : برخی مسئولین از خدا نمی ترسند اما از نشریات می ترسند

شمخانی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال فضای خوبی، در نمایشگاه حاکم است.وی افزود: من از غرفه ها در نمایشگاه مطبوعات بازدید کردم و فکر می کنم مطبوعات نقش مهمی در سلامت جامعه دارند. شمخانی گفت: مطبوعات باید قدر خود را بدانند و در راستای منافع ملی حرکت […]

شمخانی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال فضای خوبی، در نمایشگاه حاکم است.وی افزود: من از غرفه ها در نمایشگاه مطبوعات بازدید کردم و فکر می کنم مطبوعات نقش مهمی در سلامت جامعه دارند. شمخانی گفت: مطبوعات باید قدر خود را بدانند و در راستای منافع ملی حرکت کنند.

119696_469

شمخانی خاطرنشان کرد: هم اکنون، مهمترین مسئله ی فعلی در کشور بحث اقتصادی است که رسانه ها باید بیشتر به آن توجه کنند. شمخانی: برخی مسئولین از خدا نمی ترسند اما از نشریات می ترسند / شورای عالی امنیت ملی به موضوع بازداشت خبرنگاران ورود پیدا کرده است دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اینکه ایا در دوره ی مسئولیت خود در شورای عالی امنیت ملی از دست مطبوعات عصبانی شده است یا نه، گفت: من معمولا عصبانی نمی شوم. وی همچنین با حضور نشست خبری ، با بیان اینکه این شورا به موضوع بازداشت اخیر خبرنگاران ورود پیدا کرده است، گفت: این اقدام به شکلی برای صیانت از سلامت خبرنگاران است. علی شمخانی در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات به پرسش‌های متعدد خبرنگاران در خصوص بازداشت اخیر برخی از خبرنگاران پاسخ داد و تاکید کرد که این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.