صدور حکم دو نماینده متهم در پرونده فساد مالی ۳۰۰۰ میلیاردی

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور رای برای دو نماینده مجلس در پرونده فساد مالی موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی خبر داد.محسن افتخاری  اظهار کرد: حکم دو نماینده مجلس شورای اسلامی که در پرونده ۳ هزار میلیاردی متهم بودند صادر شده است.وی ادامه داد: حکم این دو متهم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری […]

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور رای برای دو نماینده مجلس در پرونده فساد مالی موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی خبر داد.محسن افتخاری  اظهار کرد: حکم دو نماینده مجلس شورای اسلامی که در پرونده ۳ هزار میلیاردی متهم بودند صادر شده است.وی ادامه داد: حکم این دو متهم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی صادر شده است.سرپرست دادگاه‌ کیفری استان تهران از بیان جزئیات به دلیل قطعی نبودن حکم صادره امتناع کرد.

از همان روزهای ابتدایی تشکیل پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اخباری درباره نقش برخی از نمایندگان مجلس هشتم در این پرونده مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ ۱۸ آبان سال ۹۰ به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

پیش از این مدیرخراسانی در مورد حضور مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در ۳۰ بهمن ماه، گفته بود که مه‌آفرید امیرخسروی برای اخذ توضیحاتی در رابطه با پرونده دو نماینده مجلس هشتم از اوین به دادگاه منتقل شده است