مخالفت مستدل “شکرخدا موسوی” و “سادات ابراهیمی” با طرح استانی شدن انتخابات مجلس

در نشست امروز همچنین سیدشکرخدا موسوی در مخالفت با طرح مذکور گف: با توجه به مشکلات کنونی کشور مانند بیکاری و معیشت مردم، این طرح در اولویت کشور و مجلس نیست، از طرف دیگر با اجرای طرح مذکور مشارکت مردم در انتخابات کم می‌شود، همچنین اجرای این طرح موجب قطع شدن رابطه نمایندگان مجلس با […]

در نشست امروز همچنین سیدشکرخدا موسوی در مخالفت با طرح مذکور گف: با توجه به مشکلات کنونی کشور مانند بیکاری و معیشت مردم، این طرح در اولویت کشور و مجلس نیست، از طرف دیگر با اجرای طرح مذکور مشارکت مردم در انتخابات کم می‌شود، همچنین اجرای این طرح موجب قطع شدن رابطه نمایندگان مجلس با مردم به‌عنوان حاکمیت کشور می‌شود.وی ادامه داد: از طرف دیگر این طرح موجب می‌شود تا صاحبان ثروت و قدرت به جایگاه قدرت در مجلس برسند.

همچنین در این نشست محمدرضا سادات ابراهیمی در مخالفت با این طرح گفت: با اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس مردم شهرهای کوچک و محروم فراموش می‌شوند و جا برای افراد قدرتمند و ثروتمند و ورود پول‌های کثیف به این عرصه باز می‌شود.نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس نهم با بیان اینکه افتخار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی به مردمی بودن آن است، ادامه داد: اجرای طرح مذکور موجب قطع ارتباط مردم و نظام می‌شود. از طرف دیگر در شرایط کنونی نیز نمایندگان مجلس موضوعات کلان و مهم کشور را دنبال می‌کنند