دو نظرسنجی یارانه ای با دو نتیجه متفاوت!

دوشنبه شب گذشته شبکه یک سیما اقدام به نظرسنجی در مورد سقف درآمدی خانوارهایی که باید به آنها یارانه تعلق بگیرد کرد.در این نظرسنجی که از ساعت ۲۳ شب آغاز شد بیش از ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند که نتیجه آن به شرح زیر است: همزمان، نظرسنجی دیگر مختص افراد خاص (نمایندگان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، مدیران […]

دوشنبه شب گذشته شبکه یک سیما اقدام به نظرسنجی در مورد سقف درآمدی خانوارهایی که باید به آنها یارانه تعلق بگیرد کرد.در این نظرسنجی که از ساعت ۲۳ شب آغاز شد بیش از ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند که نتیجه آن به شرح زیر است:

550x340xpayesh1.jpg.jetiweb.ic.N5wypx5PWp

همزمان، نظرسنجی دیگر مختص افراد خاص (نمایندگان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، مدیران خصوصی و دولتی و …) با همکاری این رسانه و خبرگزاری نسیم انجام گرفت. در این نظرسنجی که از حدود دو هزار و صد نفر انجام گرفت نیز نتایج زیر به دست آمد.

550x366xpayesh2.jpg.jetiweb.ic.X8nPnKLr50

این دو نظرسنجی در راستای فراخوان جهانگیری، معاون اول دولت و همزمان با حضور نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور برگزار شد.این دو نظرسنجی را چگونه تفسیر می کند؟