مقیمی : اواخر اردیبهشت آغاز انتخابات را اعلام می‌کنیم / پایان اردیبهشت آغاز موج استعفاها و ظهور چهره ها

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اواخر اردیبهشت 94 گردهمایی فرمانداران سراسر کشور برگزار می شود و طی آن آغاز انتخابات را اعلام خواهیم کرد.محمد حسین مقیمی در طی سخنانی در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با بیان اینکه روند عزل و نصب ها تکمیل خواهد شد اظهار کرد: ما باید […]

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اواخر اردیبهشت 94 گردهمایی فرمانداران سراسر کشور برگزار می شود و طی آن آغاز انتخابات را اعلام خواهیم کرد.محمد حسین مقیمی در طی سخنانی در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با بیان اینکه روند عزل و نصب ها تکمیل خواهد شد اظهار کرد: ما باید زمینه مشارکت همه گروه‌های سیاسی را در انتخابات فراهم کنیم و کاری کنیم تا همه مردم در انتخابات مشارکت کنند و به راحتی رای خود را در صندوق بیاندازند.

وی گفت: تلاش و تاکید ما در وزارت کشور این است که هیچ کسی از امکانات عمومی و اموال دولتی له یا علیه کسی استفاده نکند.وی گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا انتخابات باعث همگرایی و نزدیک شدن مردم به یکدیگر باشد.معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در اواخر اردیبهشت 94 گردهمایی فرماندهان سراسر کشور را داریم که در آن‌جا آغاز انتخابات را اعلام خواهیم کرد و امیدواریم که از حضور مسئولین کشور در این گردهمایی استفاده کنیم.