شکایت رسمی حسین فریدون از حمید رسایی

حسین فریدون برادر حسن روحانی امروز از حمید رسایی به دلیل “نشر اکاذیب” در دادگاه شکایت کرده است.فریدون در پاسخ به این سوال که آیا شکایت او در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت شده است، گفت: نه، مستقلا و شخصا شکایت کرده ام و به معاونت حقوقی کاری نداشتم. ایشان مرا مورد اتهام قرار دادند […]

حسین فریدون برادر حسن روحانی امروز از حمید رسایی به دلیل “نشر اکاذیب” در دادگاه شکایت کرده است.فریدون در پاسخ به این سوال که آیا شکایت او در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت شده است، گفت: نه، مستقلا و شخصا شکایت کرده ام و به معاونت حقوقی کاری نداشتم. ایشان مرا مورد اتهام قرار دادند که بنده نیز مجبور به شکایت شدم.حمید رسایی اخیرا با انتشار متنی ابتدا مدعی شد “شنیده‌ها حکایت از کمک مالی 5 میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش در انتخابات یازدهم می‌کند که در مقایسه با کمک 10 یا 15 میلیون تومانی رحیمی به برخی نمایندگان مجلس هشتم، هیچ است، هیچ!” و سپس از “ح. ف” نام برد که “برای ادای توضیحات احضار شده” است.