نماینده آبادان : برگه ی نطق علی مطهری را مچاله کردم / مطهری پایین نمی آمد، مخالفان او را پایین آوردند

ایشان حاضر نبود، وقتی سخنانش تمام شد، نمایندگان مخالف او را آوردنش پایین، خودت دیگر می فهمی با زور بوده یا داوطلبانه! برگه ی نطق علی مطهری را مچاله کردم / سراغ حرف هایی رفت که نباید بزند / مطهری پایین نمی آمد، مخالفان او را پایین آوردند / قانون اساسی اجازه نمی دهد هر […]

ایشان حاضر نبود، وقتی سخنانش تمام شد، نمایندگان مخالف او را آوردنش پایین، خودت دیگر می فهمی با زور بوده یا داوطلبانه! برگه ی نطق علی مطهری را مچاله کردم / سراغ حرف هایی رفت که نباید بزند / مطهری پایین نمی آمد، مخالفان او را پایین آوردند / قانون اساسی اجازه نمی دهد هر کسی هرچیزی از دهانش درامد بگوید.محمدسعید انصاری نماینده مردم آبادان از جمله مخالفان علی مطهری در مجلس است که روز گذشته به گفته ی خود کاغذ نطق او را «مچاله» کرده و تحویل هیات رئیسه داده است.خبرنگار «انتخاب» گفتگوی کوتاهی با محمد سعید انصاری کرده است که متن آن در زیر می آید:

باتوجه به اینکه شما یکی از مخالفان نطق روز گذشته آقای مطهری بودید، اوضاع جلسه دیروز مجلس را تشریح کنید؟

آقای مطهری داشت سخنرانی می کرد اما یکسره رفت سراغ حرف هایی که نباید بزند و حساسیت همه را بر انگیخت، بنابراین همه بلند شدند و شعار دادند، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر امریکا»،« مرگ بر ضدولایت فقیه». با این حال او ادامه داد و وقتی حرفهایش تمام شد، حاضر نشد پایین بیاید. بعد از آن آقای ابوترابی مجلس را تعطیل کرد. در اخر همه هر کاری کردند، مطهری حاضر نشد پایین بیاید، بخاطر همین، همه رفتند و او را از بالا به پایین آوردند.

یعنی ایشان را مخالفان با زور از جایگاه به پایین آوردند؟

ایشان حاضر نبود، وقتی سخنانش تمام شد، نمایندگان مخالف او را پایین آوردند، خودت دیگر می فهمی با زور بوده یا داوطلبانه!

آیا شما بودید که برگه نطق آقای مطهری را پاره کردید؟

نه ایشان کاغذهایش را با خود برد، اما من کاغذی را دیدم که فکر کردم کاغذ نطق ایشان است، برای همین آن را مچاله کردم و سپس تحویل هیات رئیسه دادم.

چرا با آقای مطهری از سوی مخالفین برخورد تندی صورت گرفت؟

حرکت آقای مطهری حرکت خوبی نبود، اگر منِ شهرستانی این کار را می کردم چه بلایی سر من می اوردند، این از نام شهید مطهری پدربزرگوارش سواستفاده می کند و حرکتی کرد که مجلس را به تشنج وا داشت.

آیا نمایندگان مجلس حق ندارند که در تمامی امور کشور اظهار نظر کنند؟

چرا حق دارند، اما مگر هر کسی اجازه دارند که هر چیزی که از دهانش درامد را بگوید، آیا من می توانم توهین کنم، پرخاش کنم و عقیده ها را زیر سئوال ببرم و هیچ واکنشی هم بوجود نیاید.

آیا آقای مطهری عقیده ای را زیر سئوال برد؟

ایشان همه تشکیلات نظام را زیر سئوال برد. مگر بازداشت این آقایان توسط نظام صورت نگرفت؟ من از اطراف شنیدم، آقای مطهری خدمت رهبری رفته بودند و این مسئله را مطرح کرده بودند، رهبری گفته بودند، دیگر ادامه ندهید اما ایشان باز هم ادامه داد. مجلس جای متشنجی است و همه در آنجا نخبگانند.

چطور نخبگان با همکاران خود اینطور برخورد می کنند؟

من یکی از نمایندگان قدیمی مجلس هستم، از سال 67 تا به الان چهار دوره در مجلس حضوار داشته ام. من در دو دوره عکس العمل های اینگونه دیدم، یکی در دوره ی چهارم و یکی هم الان. هرکس مجاز است هر حرفی بزند اما نه حرفی. بالاخره مسئولین نظام تصمیم به بازداشت این دو فرد کردند که اگر نمی شد، اتفاق دیگری رخ می داد. من شخصا راضی نبودم که چراغ مسئله ی فتنه روشن نگه داشته شود، اما پس از مشاهده اعترافات در تلویزیون متوجه شدم که اینها با سفارت فرانسه در ارتباط بوده اند. خب کسی که با این سفارت ها در ارتباط است، کارش مشخص است دیگر. آقای مطهری کاری کرد که باعث تنش در کشور شد، ممکن است، من و شما یک طرف قضیه را ببینیم، ولی اگر همه جا را بنگریم غیر از این خواهد بود.

ظاهرا به آقای مطهری از سوی مخالفین حمله شد و ایشان بر روی زمین پرتاب شد. درست است؟

نخیر، به ایشان حمله ای نشد، خود او دو مشت به دو نماینده زد، هرچه اقایان و روحانیون خواهش کردند که ایشان پایین بیاید، قبول نمی کرد. نائب رئیس همین کار را نیز کرد و توصیه کرد که آقای مطهری از جایگاه پایین بیاید. با این حال، ایشان خلاف قانون عمل کرد، چون وقتش تمام شده بود.

چرا نمایندگان مخالف به سمت اقای مطهری رفته و تجمع کردند؟

طبیعی است، هرکسی علیه عقیده دیگری صحبت کند همین اتفاق می افتد. اگر می خواهد صحبت کنید، صحبت کنید، اما توهین نکنید.

لطفا اشاره کنید که آقای مطهری چه توهینی کرده اند؟

اکثر مطلق مجلس طرفدار انقلاب، ولایت و نظام هستند اما آقای مطهری این کار رو نکرد و برخلاف عقیده ی همه عمل کرد.

آیا در قانون اساسی ذکر نشده که نمایندگان حق اظهار نظر دارند؟

من دکترای حقوق خوانده ام و قانون اساسی را درک می کنم، قانون اساسی به آقای مطهری، من و سایرین اجازه نداده که هر چیزی از دهانمان بیرون آمد را بگوییم، قانون حد و حدود گذاشته است.

آیا ابراز عقیده با قانون اساسی در تضاد است؟

من این را نگفتم، از خودتان تفسیر نکنید، من، هم حقوقدانم هم روزنامه نگار. و اگر خلاف بنویسی شرعا بر گردنت هست.به خودم و بعد به همه توصیه می کنم که اکنون کشور در آرامش به سر می برد و ما نباید باعث تنش شویم، بحث فتنه 88 باید زنده بماند تا آقای مطهری و امثالهم از باطل دفاع نکنند. من و امثال من پای انقلاب خون دادیم، من همین الان اگر خونم هم بریزد، یک ذره عقب نشینی نمی کنم.