ابطحی : بهترین دوست دولت، منتقدان منصف هستند

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی دولت سیدمحمد خاتمی بازگشایی سایت «انتخاب» را تبریک گفت.ابطحی به خبرنگار «انتخاب» گفت: من به دست اندرکاران سایت «انتخاب» تبریک می گویم و فکر می کنم هر صدایی که در این جامعه بتواند از راه های قانونی بلند بشود، بهتر از آن است که بسته شود. در […]

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی دولت سیدمحمد خاتمی بازگشایی سایت «انتخاب» را تبریک گفت.ابطحی به خبرنگار «انتخاب» گفت: من به دست اندرکاران سایت «انتخاب» تبریک می گویم و فکر می کنم هر صدایی که در این جامعه بتواند از راه های قانونی بلند بشود، بهتر از آن است که بسته شود. در واقع همه دیدگاه ها باید تریبونی برای گفتگو داشته باشند.وی افزود: سایت «انتخاب» همیشه جز فیوریت های(Favorite) من بود، الان هم بازگشایی آن را مجددا تبریک می گویم و امیدوارم که بتواند به عنوان یک سایت منصف، منتقد و سایتی که از تشنج افرینی پرهیز می کند به فعالیت خود ادامه دهد.محمدعلی ابطحی گفت: دولت دکتر روحانی بطور کلی و همه جانبه براساس تعهداتی که به مردم داده باید طرفدار ازادی اندیشه، تفکر و بیان باشد، به خصوص سایت انتخاب که سایت حامی دولت بود و بخوبی رفتار می کرد.وی تصریح کرد: تصور بنده این است که باید اقدامی صورت بگیرد که براساس آن دیدگاه ها به یکدیگر منتقل شود. در واقع از نگاه من، بهترین دوست دولت، منتقدان منصف است.