موحدی کرمانی جانشین آیت الله مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز از سوی شورای مرکزی جامعه روحانیت به جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی انتخاب شد. اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که قرار بود شامگاه امشب (سه شنبه) درباره انتخاب دبیرکل و جانشین مرحوم آیت الله مهدوی کنی تصمیم گیری کنند آیت الله موحدی کرمانی […]

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز از سوی شورای مرکزی جامعه روحانیت به جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی انتخاب شد. اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که قرار بود شامگاه امشب (سه شنبه) درباره انتخاب دبیرکل و جانشین مرحوم آیت الله مهدوی کنی تصمیم گیری کنند آیت الله موحدی کرمانی را به عنوان جانشین مرحوم آیت الله مهدوی کنی برگزیدند.آیت الله محمدرضا مهدوی کنی از تاریخ 14 خرداد سال 93 در پی حمله قلبی به کما رفت و در تاریخ 29 مهر جاری درگذشت