توکلی نماینده تهران:مهم‌ترین مشکل ساختاری مجلس ما نبود نظام حزبی قدرتمند است و این مشکل در تصمیمات تاثیرگذار است

احمد توکلی گفت:‌ توجه به معیشت مردم و کوشش در مسیر بهبود شرایط معیشتی از نقاط قوت مجلس است اما شاید همیشه در این سعی موفق نباشیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز مجلس با اشاره به نبود یک نظام حزبی در کشور، گفت: مهم‌ترین مشکل ساختاری مجلس ما نبود یک نظام […]

احمد توکلی گفت:‌ توجه به معیشت مردم و کوشش در مسیر بهبود شرایط معیشتی از نقاط قوت مجلس است اما شاید همیشه در این سعی موفق نباشیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز مجلس با اشاره به نبود یک نظام حزبی در کشور، گفت: مهم‌ترین مشکل ساختاری مجلس ما نبود یک نظام حزبی قدرتمند است و این مشکل در تصمیمات تاثیرگذار است چرا که برای به کرسی نشاندن هر حرفی در مجلس نیاز به حد نصاب خاصی از رای وجود دارد و اگر حزبی برخورد نشود نمی‌شود یک نفری برخی از موضوعات خاص را به نتیجه برساند.

وی افزود: در شرایط فعلی و بدون احزاب قدرتمند کارآمدی مجلس زیر سوال می‌رود و به همین دلیل نمایندگان نیز در انتخابات خود به دنبال اخذ رای از مردم هستند و در این مسیر شعارهایی می‌دهند که شاید قابل اجرا نباشد و فقط برای مردم ملموس باشد و اگر نماینده خوبی باشد در مجلس به دنبال اینگونه وعده‌هاست.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس‌ها برای انجام وظایف خود تلاش کردند، گفت: تلاش برای عمل به وظایف نظارتی و قانونگذاری در مجلس‌ها بوده است اما به دلیل مشکلات ساختاری همیشه موفق نبوده‌اند و حل این مشکل نیز نیاز به زمان و تغییر نگاه مردم دارد چرا که مردم ما از کار حزبی و جمعی پرهیز می‌کنند و به این دلیل احزاب نمی‌توانند قدرت بگیرند و در ساختار سیاسی کشور نقش‌آفرینی کنند و در این مسیر نمایندگان که بدون یک ساختار حزبی وارد مجلس می‌شوند مسائل محلی و منطقه‌ای را بر مسائل کلان ملی ترجیح می‌دهند و در نتیجه یک کشور درست اداره نمی‌شود و از طرفی هم نمایندگان به دلیل منافع در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند و قوه مجریه نیز تمکین می‌کند و آنچه که تلف می‌شود و از بین می‌رود مصالح مردم است.توکلی در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: آنچه که در مجلس نهم مشهود بوده عدم توجه به روابط علمی و تجربی در مسیر قانونگذاری و رای دادن است و به پیشنهادات مختلف و طرح‌ها و لوایح نگاه کارشناسی مناسب نمی‌شود، همچنین در اداره مجلس نیز به اندازه کافی رعایت آیین‌نامه نمی‌شود و این باعث می‌شود حقوق نمایندگان در پیگیری منافع مردم ضایع شود