شمخانی: توان موشکی ایران متناسب با تهدیدات روز آمد می شود

«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: توان موشکی ایران متناسب با تهدیدات و در چارچوب اصل بازدارندگی موثر روز آمد می شود.به گزارش ایرنا، شمخانی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پدافند هوایی در دانشگاه پدافند در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.

«علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: توان موشکی ایران متناسب با تهدیدات و در چارچوب اصل بازدارندگی موثر روز آمد می شود.به گزارش ایرنا، شمخانی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پدافند هوایی در دانشگاه پدافند در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.