رییس قوه قضاییه:غرب در مذاکرات هسته ای مانع رسیدن به یک توافق جامع شد

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیاز واقعی کشور به انرژی هسته ای را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و پرهیز از آلودگی نسبی محیط زیست حق طبیعی کشورها از جمله ایران دانست و گفت: متأسفانه کشورهای غربی و آمریکا در مذاکرات هسته ای مانع رسیدن به یک توافق جامع شدند. رئیس قوه […]

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیاز واقعی کشور به انرژی هسته ای را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و پرهیز از آلودگی نسبی محیط زیست حق طبیعی کشورها از جمله ایران دانست و گفت: متأسفانه کشورهای غربی و آمریکا در مذاکرات هسته ای مانع رسیدن به یک توافق جامع شدند. رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز (چهارشنبه) مسئولان عالی قضایی تأکید کرد ، ملت و مسئولان ایران با استقامت و صبوری مراحل مختلف مذاکرات هسته ای را پشت سر گذاشتند و همزمان غربی ها در هر گام رو به جلو زیاده خواهی جدیدی مطرح کردند.وی ادامه داد: نگاه زورگویانه غرب بویژه آمریکا در تمام مراحل و مسیر مذاکرات وجود داشته است؛ چنانکه در برخی مراحل می گفتند 500 سانتریفیوژ داشته باشید بعد می گفتند هزار یا دو هزار سانتریفیوژ داشته باشید و متأسفانه برخی ها در داخل نیز با این زورگویی غربی ها همراه می شدند که این اشتباه بزرگی است