حجت الاسلام شجونی:من اصلاح‌طلبان را مرتد سياسي مي‌دانم / كروبي اخيرا گفته بود اگر شجوني از اعضاي هيات منصفه باشد من حاضرم محاكمه شوم

حجت الاسلام جعفر شجونی به روزنامه اعتماد گفت:من اصلاح‌طلبان را مرتد سياسي مي‌دانم. اصلاح‌طلبان ارتداد سياسي دارند. اينها به نظام و رهبري ضربه زدند. حسن روحاني با اين عمامه آمده اما نمي‌تواند يك فرد سالم براي وزارت علوم معرفي كند و حالا محمد فرهادي را معرفي كرده است كه از چپ‌گراهاي درجه يك است. اينها […]

حجت الاسلام جعفر شجونی به روزنامه اعتماد گفت:من اصلاح‌طلبان را مرتد سياسي مي‌دانم. اصلاح‌طلبان ارتداد سياسي دارند. اينها به نظام و رهبري ضربه زدند. حسن روحاني با اين عمامه آمده اما نمي‌تواند يك فرد سالم براي وزارت علوم معرفي كند و حالا محمد فرهادي را معرفي كرده است كه از چپ‌گراهاي درجه يك است. اينها قسم خورده‌اند راه راست را نروند.من يك اصولگرا هستم يعني به راه آيت‌الله خميني معتقدم و عمل مي‌كنم. من اعتقاد دارم نبايد تفكر اصلاح‌طلبي وجود داشته باشد. ديديد كه موسوي خوييني‌ها يا كروبي چه كردند و چه بلايي سر جامعه روحانيت مبارز آوردند. كاري كه مجمع روحانيون انجام داد به انشعاب منجر شد. اصلاح‌طلبان هم همين افراد را قبول دارند.

shagoni706

كروبي همين اخيرا گفته بود اگر شجوني از اعضاي هيات منصفه باشد من حاضرم محاكمه شوم او هميشه به من ارادت داشت. در هر صورت مديريت اصولگرايان زير سوال نيست فقط موقع انتخابات اصولگرايان به آيت‌الله مهدوي‌كني قول دادند تا‌حدي جلو بيايند بعد به نفع هم كنار بروند.آيت‌الله مهدوي‌كني به من مي‌گفت كار من به جايي رسيده است كه نمي‌توانم ولايتي را ببينم. در مورد مجلس اصولگراي نهم هم بايد بگويم كه اساسا نبايد از لفظ تندرو در مورد افرادي كه در اين مجلس حضور دارند استفاده كرد. ديگران كندرو هستند و به نيروهاي حزب‌اللهي تندرو مي‌گويند.يك بار پسر آيت‌الله مهدوي كني به من گفت تو تندرو هستي من هم جواب دادم كه اگر من تندرو نبودم كه تو پيش‌نماز مسجد امام صادق نبودي