جهانگیری: به وجود آوردن داعش برای ناامن کردن ایران بود

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ایران کشوری امن با مرزهای امن است، گفت: ناامن کردن سوریه، عراق و راه اندازی داعش برای ناامن کردن ایران بود.اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: امروز ما در منطقه ای قرار گرفته ایم که ناامنی از سر و روی منطقه می […]

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ایران کشوری امن با مرزهای امن است، گفت: ناامن کردن سوریه، عراق و راه اندازی داعش برای ناامن کردن ایران بود.اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: امروز ما در منطقه ای قرار گرفته ایم که ناامنی از سر و روی منطقه می بارد.وی ادامه داد: متاسفانه به نام دین و اسلام سر زن، مرد و کودک و انسان های بی گناه بریده می شود . یک جا جنگ شیعه و سنی و جای دیگر دعوای قومیتی به راه می اندازند.