حدادعادل: فضای مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی علوم خوب نیست

غلامعلی حدادعادل، نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره وزیر جدید پیشنهادی علوم اظهار داشت: فضای مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی علوم خوب نیست.وی همچنین به بحث مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه آمریکایی‌ها در مذاکره حسن نیت ندارند و مایلند به زورگویی ادامه دهند گفت: […]

غلامعلی حدادعادل، نماینده مردم تهران در مجلس در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره وزیر جدید پیشنهادی علوم اظهار داشت: فضای مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی علوم خوب نیست.وی همچنین به بحث مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه آمریکایی‌ها در مذاکره حسن نیت ندارند و مایلند به زورگویی ادامه دهند گفت: مجلس اگر احساس کند حقوق مردم در مذاکرات ناامن شده، ورود می‌کند.