سخنگوی شورای نگهبان:نقش افرینی در اتفاقات 88 باعث رد صلاحیت می شود، برای نمایندگی مجلس، توبه کافی نیست

ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که «توبه» نقش آفرینان در انتخابات ۸۸ برای «امانت‌های بزرگ» مانند نمایندگی مجلس کافی نیست.ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که «توبه» نقش آفرینان در انتخابات ۸۸ برای «امانت‌های بزرگ» مانند نمایندگی مجلس کافی نیست و این مسئله از موارد خط قرمز برای تایید صلاحیت در انتخابات های آینده به شمار […]

ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که «توبه» نقش آفرینان در انتخابات ۸۸ برای «امانت‌های بزرگ» مانند نمایندگی مجلس کافی نیست.ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که «توبه» نقش آفرینان در انتخابات ۸۸ برای «امانت‌های بزرگ» مانند نمایندگی مجلس کافی نیست و این مسئله از موارد خط قرمز برای تایید صلاحیت در انتخابات های آینده به شمار می آید.نجات‌الله ابراهیمیان که به تازگی سخنگوی شورای نگهبان شده، گفت: «اشخاصی که… امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سمت بحران‌های خطرناکی سوق دادند خط قرمز شامل آنها خواهد شد.»ابراهیمیان که با فارس گفتگو می کرد، درباره “توبه کنندگان” حوادث سال 88 گفت: «توبه یا بازگشت می‌تواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص مؤثر باشد، اما در برگرداندن قابلیت پذیرفتن امانت‌های بزرگ، شاید، همیشه کافی نباشد.»او نمایندگی مجلس را از جمله «امانت‌های بزرگ» در کشور خواند و افزود: «گاهی اوقات سوابق خطاها و کثرت اعتذار سبب سوء شهرت می‌شود و گاهی در قدرت تدبیر و مدیریت فرد تردید ایجاد می‌کند.»