قالیباف با چه مجوزی زمین 500 میلیاردی بوستان “مادر” را فروخته است؟

وی با اشاره به اینکه در جلسه بررسی موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداری تهران سوالی از شهردار تهران مبنی بر اینکه این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است مطرح کردم، گفت: از آنجا که پاسخی دریافت نشد این موضوع را در قالب تذکر به شهردار تهران مطرح می کنم و […]

وی با اشاره به اینکه در جلسه بررسی موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداری تهران سوالی از شهردار تهران مبنی بر اینکه این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است مطرح کردم، گفت: از آنجا که پاسخی دریافت نشد این موضوع را در قالب تذکر به شهردار تهران مطرح می کنم و خواهان دریافت اطلاعات و پاسخ هستم.رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در مورد تهاتر زمین بوستان مادر از شهردار تهران انتقاد کرد. رحمت اله حافظی در این باره گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است و باید مستندات این کار به شورا ارائه شود.

22640_110

وی با اشاره به اینکه در جلسه بررسی موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداری تهران سوالی از شهردار تهران مبنی بر اینکه این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است مطرح کردم، گفت: از آنجا که پاسخی دریافت نشد این موضوع را در قالب تذکر به شهردار تهران مطرح می کنم و خواهان دریافت اطلاعات و پاسخ هستم.حافظی ادامه داد: بر اساس تبصره 13 بودجه سال 93 سقف اختیارات معاملات شهردار 50 میلیارد تومان و در بودجه سال 92 نیز این سقف 40 میلیارد تومان است اما بر حسب اطلاعات موجود ارزش این زمین 500 میلیارد تومان است از این رو تذکر به شهردار این است که با استناد به کدام مجوز این تهاتر صورت گرفته است و شهردار باید مستندات خود را به شورای شهر تهران ارائه دهد.رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین تاکید کرد: بر اساس اطلاعات موجود، زمین بوستان مادر برای هزینه های پروژه صدر در قالب تهاتر به مجریان طرح واگذار شده است.

حافظی همچنین تاکید کرد: این تذکر به شهردار تهران به دلیل ممانعت رئیس شورای شهر تهران در صحن غیرعلنی، مطرح نشد.بی‌توجهی به احکام مربوط به قلع وقمع اراضی تصرفی از سال 88 تاکنون معصومه ابتکار رئبس سازمان محیط زیست با بیان اینکه احکام مربوط به قلع وقمع اراضی تصرف شده در تهران از سال 88 صادر شده بود٬ تصریح کرد: مخفی کردن این احکام از سوی یکی از کارمندان سابق این سازمان علت اجرایی نشدن آن‌ها بوده است.ابتکار با بیان اینکه با پیدا شدن احکام مذکور در منزل یکی از کارمندان سابق این پرونده‌ها دوباره به جریان افتاده است٬ گفت: بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را به اطلاع عموم رسانده و اکنون مراحل اجرای احکام پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به شدت در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور و مناطق حفاظت شده پیگیر اجرای قانون است٬ افزود: همکاری بسیار خوب قوه قضاییه در این موضوع و رفع تصرف اراضی تاکنون بسیار مثمر ثمر بوده است.ابتکار با بیان اینکه پیگیری‌های مستمر سخنگوی قوه قضاییه به رفع تصرف بیش از 10 مورد از تغییر کاربری اراضی سبز شهری شده است٬ گفت: رفع تصرف‌ها از سوی سازمان محیط زیست همچنان ادامه داشته و هیچ حاشیه‌ امنی برای متصرفان از این پس وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه هر هفته 3 یا 4 مورد از رفع تصرف‌ها با همکاری استانداری‌‌ها و قوه قضاییه صورت می‌گیرد٬ افزود: امید است به زودی شاهد قلع و قمع تمامی اراضی تصرف شده باشیم.ابتکار با یادآوری وضعیت بوستان مادر٬ گفت: پرونده‌ی این بوستان از سوی وزارت راه و شهرسازی به قوه قضاییه ارجاع شده و این موضوع نیز در حال پیگیری است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: ما در شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیر وضعیت بوستان مادر و بوستان ولایت هستیم.