از سوی رییس جمهوری صورت گرفت:لایحه حمایت از مالکیت فکری تقدیم مجلس شد

لایحه حمایت ازمالکیت فکری ازسوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» این لایحه را که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه دوم مهرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.لایحه ‘حمایت ازمالکیت فکری’ مشتمل بر سه کتاب مالکیت […]

لایحه حمایت ازمالکیت فکری ازسوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» این لایحه را که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه دوم مهرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.لایحه ‘حمایت ازمالکیت فکری’ مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی است.