باهنر:بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم یکشنبه 11 آبان انجام می شود

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم یکشنبه هفته آینده انجام می شود، گفت: بر این اساس، برنامه سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در هفته آینده، به موعد دیگری موکول می شود.به گزارش خانه ملت، «محمدرضا باهنر» درباره زمان بررسی رأی اعتماد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی […]

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم یکشنبه هفته آینده انجام می شود، گفت: بر این اساس، برنامه سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در هفته آینده، به موعد دیگری موکول می شود.به گزارش خانه ملت، «محمدرضا باهنر» درباره زمان بررسی رأی اعتماد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در نشست علنی مجلس، گفت: در این رابطه آیین نامه مجلس بسیار دقیق و شفاف است، از این رو بر اساس آیین نامه به محض اینکه نامه معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود، باید در اولین جلسه علنی مجلس این نامه اعلام وصول شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر این اساس در نشست فردای مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام وصول و زندگینامه و برنامه های وی توزیع می شود.نایب رییس مجلس، افزود: از طرف دیگر قانون صراحت دارد که یک هفته بعد از زمان اعلام وصول، بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، بنابر این با وضعیت فعلی یکشنبه هفته آینده (11 آبان) زمان بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی بوده و هفته سرکشی نمایندگان به موعد دیگری موکول می شود.