جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم (محمود نیلی)، سه شنبه آینده برگزار می شود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت جلسه رای اعتماد به « محمود نیلی احمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه هفته آینده در مجلس برگزار می شود.«ضرغام صادقی» با اشاره به این که نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم امروز /چهارشنبه/ به دست رییس مجلس رسیده است، گفت: این نامه هنوز به دست […]

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت جلسه رای اعتماد به « محمود نیلی احمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه هفته آینده در مجلس برگزار می شود.«ضرغام صادقی» با اشاره به این که نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم امروز /چهارشنبه/ به دست رییس مجلس رسیده است، گفت: این نامه هنوز به دست هیات رییسه نرسیده وگرنه ما آن را اعلام وصول می کردیم.وی افزود: در جلسه روز یکشنبه هفته آینده این موضوع اعلام وصول خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل آن که هفته بعد از آن، هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه است، قاعدتا رای گیری برای وزیر پیشنهادی علوم در هفته آینده انجام می شود.وی ادامه داد: به دلیل آنکه روز چهارشنبه نمایندگان بعد از جلسه علنی به حوزه های انتخابیه خود می روند، ما جلسه رای اعتماد را به روز سه شنبه انداختیم زیرا ممکن است این جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.صادقی خاطرنشان کرد: تا روز سه شنبه وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات می تواند در کمیسیون های مرتبط حضور یابد و برنامه های خود را اعلام کند.یادآور می شود، رییس جمهوری امروز در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمود نیلی احمدآبادی» را برای اخذ رای اعتماد جهت تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.