سید احمد خاتمی:احزاب وتشکل های داخل نظام با هم قهر نباشند/آشتی یک فضیلت است

امام جمعه موقت تهران گفت: احزاب و تشکل های داخل نظام با هم قهر نباشند، می توان با حفظ رابطه ها نقد هم داشت.آیت الله احمد خاتمی در خطبه نخست نماز جمعه امروز تهران بر حفظ روابط میان مردم و مردم با نظام اسلامی به عنوان یک اصل تاکید کرد وافزود:همچون بحث طلبگی می توان […]

امام جمعه موقت تهران گفت: احزاب و تشکل های داخل نظام با هم قهر نباشند، می توان با حفظ رابطه ها نقد هم داشت.آیت الله احمد خاتمی در خطبه نخست نماز جمعه امروز تهران بر حفظ روابط میان مردم و مردم با نظام اسلامی به عنوان یک اصل تاکید کرد وافزود:همچون بحث طلبگی می توان مباحثه کرد حتی اختلاف نظر هم داشت جاهایی نیز طنین صدا را بالا برد اما پس از مباحث رفقایی شایسته بود.

خاتمی با اشاره به برخی روایت دینی گفت: مومن باید صبور باشد و استقامت داشته باشد و برای دین هزینه کند و به همان اندازه که دشمن مقاومت می کند مقاومت کند؛ بجنگ تا جنگیدن را در عمل نشان دهد.وی همچنین مسلمانان را به مرزبانی از دین تاکید کرد و گفت: رستگاری در ارتباط مناسب با یکدیگر و هممگرایی است بنابر این همه باید با هم رابطه داشته باشند؛ قوا وجامعه دینی نیز باید با هم مرتبط باشند.وی صبر، ارتباط و تقوا را از دیگر عناصر رستگاری برشمرد و به همه توصیه کرد از نزاع و قهرکردن پرهیز کنند.امام جمعه موقت تهران در این خطبه با اشاره به صفات ذات مقدس الهی گفت: باید اهل گذشت باشیم تا مشمول عفو الهی قرار گیریم.

وی محورخطبه امروز را اصول زندگی اجتماعی از دیدگاه دین ذکر کرد و افزود: اصل را باید بر حفظ رابطه ها بگذاریم و نه قهر بودن.خاتمی آشتی را یک فضیلت و قهر بودن را یک رذیلت خواند و افزود: استثناهایی وجود دارد اما اصل بر این است که در محیط صمیمی و گرم خانواده صفا و صمیمت و دوستی برقرار باشد و رابطه قهرآمیزی در هیچ یک از اقشار جامعه وجود نداشته باشد.وی بدزبانی، عصبانیت، بگو ومگو یا مشاجره، عذرخواهی نکردن و نپذیرفتن عذرخواهی و عدم گذشت را پنج عامل قهر کردن بیان کرد و گفت: مسلمان باید با مسلمان دیگر خوب حرف بزند همانگونه که انتظار دارد با او سخن گفته شود.خاتمی همچنین گفت: بدزبانی ارزش انسان را نیز کم می کند و آدم های باشخصیت بد زبان نمی شوند و بد سخن نمی گویند. بدزبانی برادری ها و صمیمت ها را از بین می برد.وی با اشاره به روایتی دینی دیگر گفت: به فرموده پیامبر (ص) عصبانی نشوید و مومن این هنر را داراست که هنگام عصبانیت خود را کنترل کند و خشمش را فرو برد.