جراح قلب با پیوند امید

دکتر فاضل خمیسی : با تأیید صلاحیت دکتر مسعود پزشکیان برای ریاست جمهوری گویا روزنه ی امید برای میلیونها ایرانی از طریق صندوق های رأی بعد از مدتها خاموشی، مجدداً احیاء و روشن گردید. گویا رنگ مُهر تایید صلاحیت آقای پزشکیان با دگر داوطلبان آنچنان دارای تفاوت معنا داری بود که توانست در کمتر از […]

دکتر فاضل خمیسی : با تأیید صلاحیت دکتر مسعود پزشکیان برای ریاست جمهوری گویا روزنه ی امید برای میلیونها ایرانی از طریق صندوق های رأی بعد از مدتها خاموشی، مجدداً احیاء و روشن گردید.
گویا رنگ مُهر تایید صلاحیت آقای پزشکیان با دگر داوطلبان آنچنان دارای تفاوت معنا داری بود که توانست در کمتر از ۴۸ ساعت موضوع اصلی بسیاری از مباحث اجتماعی و سیاسی و نیز فضای مجازی را شامل و بسیاری از قهر کنندگان با صندوق را به تردید و یا به آشتی با این «جعبه ی نماد مشارکت سیاسی» وادار نماید.
از زمانی که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اعلام شده است، نیروهای رقیب نه تنها نتوانسته اند شائبه ای بر سلامت فردی و سیاسی آقای پزشکیان وارد آورند بلکه از تایید صلاحیت فردی که دارای سوابق اصلاح طلبی و مورد قبول مردم است دچار بُهت و سردرگمی شده و شکست حتمی خویش و پیروزی این جراح قلب را در مشارکت حداکثری دانسته ، بنابراین با انواع حربه های روانی تلاش میکنند از ایجاد شور و هیجان انتخابات و مشارکت کاسته تا به یُمن همان عده ی اقلِ تکلیفی پیروز انتخابات حداقلی شوند.
یقین بدانیم که پیروزمندان اقلیت هیچگاه نمی توانند منتخب مطلوبی برای اکثریت باشند.دکتر پزشکیان چه بخواهد یا نخواهد اکنون چشم امید میلیونها نفر به اوست، حالا ایشان در جایگاهی است که بایدمجدداً شعارها و سخنرانیهای حق طلبانه خویش را بازگونمایی کرده تا ان شالله با رای قاطبه ی مردم این وعده ها را جامه ی عمل بپوشاند.
از طرفی امیدواری مردم برای بعضی رانت خواران، نه تنها قابل تحمل نیست بلکه منافع آنها را نیز به خطر می اندازند، لذا سعی دارند با گفتمان یأس، یا تخریب ،نشاط مشارکت را از مردم سلب نمایند.
انتخاب چهاردهمین ریاست جمهوری در ایران با حضور آقای پزشکیان اکنون برای مردم به «نمادی» از حماسه سازی در جهت اجرای منویات خواست اکثریت جامعه تبدیل شده است.
کنشگران اجتماعی که بدنبال ایجاد یا استفاده از روزنه های امید بخش برای اجتماع هستند بایسته است حضور آقای پزشکیان را غنیمت شمرده و با ارائهتحلیل های واقع بینانه از مردم بخواهند از این فرصت اعتلا و تغییر استفاده ی بهینه نمایند…