نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری

کریم طالقانی : میزان مشارکت پایین دردوره مجلس دوازدهم ازیک سو و عدم همزمانی انتخابات شوراها وریاست جمهوری از طرفی دیگر شائبه کاهش مشارکت مردم در انتخابات آتی رابوجود آورده است. اما برخی تحلیلگران با تاکید بر مشاهده مشارکت مردمی درتشییع جنازه ملیونی و با شکوه شهدای خدمت خبر از مشارکت بالا درانتخابات آتی میدهند. […]

کریم طالقانی : میزان مشارکت پایین دردوره مجلس دوازدهم ازیک سو و عدم همزمانی انتخابات شوراها وریاست جمهوری از طرفی دیگر شائبه کاهش مشارکت مردم در انتخابات آتی رابوجود آورده است.

اما برخی تحلیلگران با تاکید بر مشاهده مشارکت مردمی درتشییع جنازه ملیونی و با شکوه شهدای خدمت خبر از مشارکت بالا درانتخابات آتی میدهند.

توپ اکنون در میدان شورای نگهبان است ومیزان مشارکت بستگی به تصمیم آن شورا در تایید یا رد صلاحیت ها دارد.حضورحدود ۸۰ نامزد انتخاباتی که اکثرا از نمایندگان ادوار مجلس می‌باشند. بار دیگر تعریف رجل سیاسی درایران رابه چالش کشید.

قبلا ورود زنان محل اعراب بود. اما الان شامل بخش وسیعی از رجال سیاسی شده است.که به هر دلیل فرصت تصدی جایگاه و مقام اجرایی در دولت های ذشته وحال رانیافته اند و یا نتوانستنند نماینده مجلس یا امیر و سردار سرلشکر شوند با این وجود حدود ۸۰ نفر اسم نوشتند که دربین آنها نمایندگانی بودندکه برای مجلس تاییدصلاحیت نگرفته اند یا در شهرستان خود به موفق کسب رای نشده اند.

با ورود احمدی نژادبه وزارت کشور و ثبت نام ایشان صرف نظر از عملکرد مثبت یا منفی بودن مدیریت ایشان، اما باید پذیرفت که کشور حال وفضای انتخاتی به خود گرفت.حضور لاریجانی و قالیباف جهانگیری ،پزشکیان وهمتی برتلطیف فضا افزود. ازحلقه دولت کنونی نیز اسم نویسی ۵ نفر بهاری ها نیز همین حدود ثبت نام کردند.
تایید یا عدم تایید احمدی نژاد و لاریجانی ذهن فعالان انتخاباتی رابخودمشغول کرد ومی بایست درانتظاراعلام نظر نهایی شورای نگهبان ماند.نگارنده معتقداست احمدی نژاد معادله را تغییرخواهد داد.به این معنی که اگرتایید شود رقیب جدی است.

و اگرنشود ممکن است نقشی مشابه رفسنجانی ایفاکند و ازگزینه ای مورد نظر حمایت کند.تکثر تعداد نامزدهای اصولگرا وعدم اجماع آنها بریک گزینه هر چند میزان مشارکت ر ابالا خواهدبود اما موجب اختلافات درون جبهه ای خواهندشد‌
بنظرمیرسد اصلاح طلبان درصورت تایید پزشکیان توان اجماع ورقابت پیدا خواهند کرد.همتی وجهانگیری کاریزمایی پزشکیان راندارند.

با در نظرگرفتن همه عوامل فوق و دیگر ایتم ها مشارکت بالای۳۰ درصد قابل پیش بینی است اما تایید احمدی نژاد‌‌‌، لاریجانی وپزشکیان مشارکت را به مرز ۵۰ درصد خواهد رساند.