میهن بر کرانه آرامش

نبی نیسی : مقام معظم رهبری: مردم عزیزمان چه شما که اینجا نشسته اید چه کسانی که بعدأ عرایض ما را میشنوند مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور بوجود نمی آید. شهادت رئیس جمهور کشور ایران نه تنها ملت ایران را داغدیده کرد بلکه بسیاری از کشورهای جهان را ماتم زده کرد.سانحه شهادت […]

نبی نیسی : مقام معظم رهبری: مردم عزیزمان چه شما که اینجا نشسته اید چه کسانی که بعدأ عرایض ما را میشنوند مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور بوجود نمی آید.

شهادت رئیس جمهور کشور ایران نه تنها ملت ایران را داغدیده کرد بلکه بسیاری از کشورهای جهان را ماتم زده کرد.سانحه شهادت سیدابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه و جمعی از همراهان چنان سخت و دردناک بود که جهان را شوکه کرد اما از سویی دیگر مخالفین و دشمنان کشور ایران به گمان اینکه ایران دچار بی نظمی خواهد شد به تحلیل و تفسیر آینده روی آوردند و هر کدام بر طبل تو خالی خود کوبیدند.

دشمنان خارجی قطعأ غافل از این نیستند که کشور ایران با داشتن رهبری فرزانه و ارشادات حکیمانه ی خود به مسوولین نسخه ی تحالیل عبث کوردلان را خواهد پیچید اما با همه ی اینها دست از شایعه فراکنی و تبلیغات مسموم دست برنخواهند داشت.*

در واقع دشمن باید بداند که ملت و کشور ایران با از دست دادن شخصیت های بزرگ هرگز دچار بی نظمی یا خلل نخواهد شد چرا که با از دست دادن عزیزانمان، ملت ایران با عزمی راسخ بیشتر و بیشتر متحد و همدل خواهد شد. ما عزیزانی چون شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر،شهید مطهری،شهید سپهبد شیرازی،شهید حججی،شهید فخری زاده،شهید سلیمانی را از دست دادیم و شهادت برای ما افتخاری خواهد بود که ملت را بیشتر متحد خواهد کرد.

بحمدالله نظم امنیتی و انضباط کاری و مدیریت کشور سیر خود را ادامه خواهد داد و با از دست دادن رئیس جمهور و دیگر بزرگان هیچگونه اختلالی در اداره امور کشوری ایجاد نخواهد شد.