با حضورت «تغییر» را فریاد کن

دکتر فاضل خمیسی : همشهری عزیز !جوان و نوجوان آینده سازم…سلام، میدانم که پُر از گله مندی و شکایتی! من هم همینطور و شاید بیشتر.. لیاقت «ما» حسرت دیگران و آرامش از دست رفته نیست. حق «ما»اینهمه «آرزوی ساده» نیست. پاسخ به محنت های «ما» فریب و وعده های دروغین نیست..«ما» زندگی بهتر و شهر […]

دکتر فاضل خمیسی : همشهری عزیز !جوان و نوجوان آینده سازم…سلام، میدانم که پُر از گله مندی و شکایتی! من هم همینطور و شاید بیشتر.. لیاقت «ما» حسرت دیگران و آرامش از دست رفته نیست.

حق «ما»اینهمه «آرزوی ساده» نیست. پاسخ به محنت های «ما» فریب و وعده های دروغین نیست..«ما» زندگی بهتر و شهر و روستای آبادتری را طالبیم … بعد از سالها برایم فرصت «حضور» در انتخابات فراهم شد .. راستش را بخواهید نمیدانم چـرا، فقط اینبار و این دفعه؟!

از بس که گفته اند «برای خدمت» آمده ایم و دروغ از آب درآمد، ابا میکنم دیگر از این جمله استفاده کنم.. زیرا اگر با این شعارها «خدمت» رُخ میداد حالا «اهواز» تکه ای از بهشت بود .. نه شهری درمانده و مفلوک در میان سایر کلان شهر

مردمم! آگاه باشید که شهر را باید از ناکارآمدی و دروغ و ریا در هر سطحی نجات داد ، و این نجات دادن سخت است و همراهی همه مان را میخواهد: بنابراین بیایید «امشب» با هم به گفتگو بنشینیم به بهانه ی افتتاح ستاد انتخاباتی : منتظر حضور پُررنگ و مسوولیت پذیرتان هستم.

ساعت ۲۱ – شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵.. خیابان انقلاب روبروی مسجد صاحب الزمان(عج)
با ارادتمندی