سایه مدیران پروازی بر بیکاری جوانان خوزستانی

سید لطیف فاضلی : سالهاست حاکمیت برخی روابط در انتصاب مدیران و تعارض منافع مجریان و افراد ذی‌نفوذ در خوزستان و کشور، مانع از اجرای صحیح قوانین و مقرّراتی شده است که استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی را ملزم می‌کند، تا آنجایی که این موضوع لاینحل مانده و راه را برای تسلط مدیران پروازی […]

سید لطیف فاضلی : سالهاست حاکمیت برخی روابط در انتصاب مدیران و تعارض منافع مجریان و افراد ذی‌نفوذ در خوزستان و کشور، مانع از اجرای صحیح قوانین و مقرّراتی شده است که استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی را ملزم می‌کند، تا آنجایی که این موضوع لاینحل مانده و راه را برای تسلط مدیران پروازی و غیربومی بر مناصب کلیدی و مهم  استان را بیش از پیش مهیا کرده است.
اگر چه  رئیس جمهور در همان روزهای اول آغاز به کار دولت سیزدهم به صراحت بر ضرورت حذف مدیران پروازی از چرخه مدیریتی خوزستان تاکید کرد اما با گذشت دو سال نه تنها این مهم محقق نشد بلکه انتصاب مدیران غیر بومی که در گذشته اغلب در صنایع  و شرکت‌های مادر تخصصی صورت می‌گرفت اکنون دامنه این انتصابات در سطح مدیران کل  و حتی مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی نیز رسیده است.
عدم سکونت مدیران غیر بومی در محل خدمت از معضلات بسیار جدی انتصاب مدیریان پروازی است تا آنجایی تعداد زیادی از آن‌ها همچنان از انتقال خانواده های خود به استان خودداری می‌کنند  و ضمن دریافت‌های کلان بابت بدی آب و هوا و… به دلیل عدم تعلّق به استان  با ترفندهای مختلف از حضور در محل کار خوداری کرده و با تفویض اختیارات بعضاً غیرقانونی، اداره مجموعه تحت مدیریت خود را به افراد فاقد صلاحیت لازم واگذار می کنند.
در حال حاضر اغلب مدیران عامل، اعضای موظف هیئت مدیره و حتی برخی مدیران فنی در پتروشیمی‌ها همچنین شرکت‌های نفتی در استان خوزستان پروازی و غیربومی هستند و وجود این  قبیل مدیران در بدنه اصلی صنایع پتروشیمی، نفت، فولاد، و…سبب شده  ساده‌ترین مسئولیت‌ها در این شرکت‌ها حتی در حوزه  جذب کارگر  نیز به نیروهای غیربومی هم استانی خود تفویض کنند.