چرا وضع موجود عوض نمی‌شود ؟!

خالد لویمی: این روزها که بعنوان نامزد انتخابات مجلس با اقشار مختلف دیدار دارم با یک سؤال اساسى و مشترک مواجه مى‌شوم؛ اینکه چه خبرتونه؟!! به هر کسی که رأى دادیم، وضع و احوالمان همان ماند که بود و شاید بدتر هم شد !! به شما اعتماد مى‌کنیم و مى‌فرستیم وکیلمان براى رفع فلاکت‌هایمان شوید […]

خالد لویمی: این روزها که بعنوان نامزد انتخابات مجلس با اقشار مختلف دیدار دارم با یک سؤال اساسى و مشترک مواجه مى‌شوم؛ اینکه چه خبرتونه؟!! به هر کسی که رأى دادیم، وضع و احوالمان همان ماند که بود و شاید بدتر هم شد !! به شما اعتماد مى‌کنیم و مى‌فرستیم وکیلمان براى رفع فلاکت‌هایمان شوید مى‌روید که مى‌روید و این اوضاع، بعلاوه مى‌شود!!
براستى ما را چه می‌شود که نمی‌توانیم پای حرفمان بایستیم و شعارهای قشنگ ایام انتخاباتی را عملی کنیم ؟!

مشاهداتم مرا امیدوار کرده است از این بابت که سطح شناخت و تحلیل مردم بسیار ارتقاء یافته است بنحوى که فاصله سطح تحلیلى نخبگان و باقی سطوح، کاهش یافته است و دیگر براحتی سر مردم کلاه نمی‌رود!!
تجارب متعدد در طول این سالیان، مردم را حواس جمع‌تر کرده است و صحت سنجی و دروغ سنجی عمومی، دقیق تر شده است. لذا آقا و خانم محترمی که مثل بنده می‌خواهید از این مردم وکالت برای رفع فلاکت‌ و سختی ها و فراهم آوری امید و بهبود وضع موجود را بگیرید خواهشاً اگر این کاره نیستید و بدنبال مصالح شخصی و گروهی آمده‌اید احساس تکلیفتان را برای جای دیگر بگذارید چرا که این مردمان به اندازه‌ی کافی رنج و سختی دارند و آمد و رفت منفعتی، هم وضع موجود را مستمر نگه می‌دارد و هم اعتماد مردم به دلسوزان و مصلحان را دشوار می‌کند. برای تغییر وضع موجود می‌بایست در ابتدا خودمان عوض شویم.

پی نوشت: باز نشر این مقال، احترام به رأى خودمان است.